Ημέρα: 4 Ιουλίου 2019

ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΟΤΑ ΜΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Νέο επεισόδιο στο σίριαλ για τη σάρωση των ταμειακών διαθεσίμων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σημειώθηκε την 1η Ιουλίου, με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σχετικής Απόφασης του Αν.Υπουργού Οικονομικών, Γ. Χουλιαράκη (Φ.Ε.Κ. Β’ 2680/1.7.2019). Η νέα Υ.Α. καταργεί την προηγούμενη του Ιανουαρίου 2019   (που είχε ξεσηκώσει θύελλα αυτοδιοικητικών αντιδράσεων), της οποίας η ισχύς είχε προσωρινά παγώσει […]