Ημέρα: 18 Ιουλίου 2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Η έκθεση αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού κατά το πρώτο τρίμηνο (Νο 1), η Β’ αναμόρφωση του προϋπολογισμού (Νο 2), η υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)-(Νο 3), η κοπή δένδρων για να προχωρήσει η αποχέτευση ακαθάρτων σε Άνοιξη, Σταμάτα, Διόνυσο, Ροδόπολη (Νο 7),  βρίσκονται στην αρχή της ογκώδους […]