FRONTPAGE

“ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΟΣΑ ΛΕΕΙ Ο ΣΥΔΗΚΥ, ΑΠΟΔΕΙΞΗ Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΠΕ”

Απάντηση στους ισχυρισμούς των εργαζομένων για καταστρατήγηση της νομοθεσίας στο ζήτημα των θερινών αδειών έδωσε με ανακοίνωση ο Δήμος Διονύσου, κάνοντας λόγο για ανακρίβειες. Αναλυτικά:

Δελτίο Τύπου

Απάντηση σε ανακοίνωση του ΣΥ.ΔΗ.Κ.Υ.

Σχετικά με ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥ.ΔΗ.Κ.Υ. για τις θερινές άδειες εργαζομένων του Δήμου, στην οποία αναφέρεται περί καταχρηστικής και τιμωρητικής συμπεριφοράς της Διοίκησης απέναντι στους εργαζομένους καθαριότητας και πρασίνου, επισημαίνονται τα εξής:

Ο Δήμος Διονύσου έχει καταρτίσει πρόγραμμα θερινών αδειών για την περίοδο από 1η  Ιουλίου 2019 έως και 31η  Αυγούστου 2019, τις οποίες χορηγεί σύμφωνα με τον Νόμο και λαμβάνοντας υπόψη την απρόσκοπτη λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας για την προστασία της Δημόσιας Υγείας κατά την περίοδο αιχμής του Ιουλίου – Αυγούστου.

Σημειώνεται, επίσης, ότι το θέμα της ανωτέρω καταγγελίας εξετάστηκε από το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας το οποίο στο σχετικό Δελτίο που συνέταξε δεν διαπίστωσε καμία καταστρατήγηση των διατάξεων του άρθρου 56 του Ν. 3587/2007, ο οποίος ρυθμίζει τα των θερινών αδειών και παράπεμψε τους προσφεύγοντες στο Υπουργείο Εσωτερικών εάν θεωρούν ότι ο τρόπος που εφαρμόζεται η Νομοθεσία τους θίγει.

Περαιτέρω όμως η εν λόγω καταγγελία είναι γεμάτη ανακρίβειες τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.ΔΗ.Κ.Υ. ανέξοδα επαναλαμβάνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα, χωρίς αιδώ, προκειμένου να δημιουργεί εντυπώσεις και παραγνωρίζοντας ότι τα ίδια τα μέλη του γνωρίζουν την αλήθεια και για το λόγο αυτό το αγνοούν.

Για παράδειγμα είναι τελείως ανακριβές ότι η Διοίκηση του Δήμου θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τους ωφελούμενους εργάτες 8μηνης απασχόλησης του ΟΑΕΔ ως πλήρωμα σε απορριμματοφόρα καθότι αυτό δεν προβλέπεται από τις συμβάσεις τους.

Επισημαίνεται επίσης, ότι η παρούσα Διοίκηση καθ’ όλη  τη διάρκεια της θητείας της έχει φροντίσει  για την άμεση επισκευή όλων των βλαβών που εμφανίζουν τα απορριμματοφόρα άλλα και τα υπόλοιπα οχήματα του Δήμου, ενώ κανένας υπάλληλος δεν διώχθηκε πειθαρχικά με συκοφαντίες και χωρίς να τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Όποιος πειθαρχικός έλεγχος έχει γίνει αφορά σε υπαλλήλους που δεν εκπληρώνουν το υπαλληλικό τους καθήκον όπως π.χ. με συνεχείς και αδικαιολόγητες απουσίες.

Τέλος, τονίζεται ότι η παρούσα Διοίκηση μεριμνά διαρκώς για την αναβάθμιση όλων των υποδομών και του εξοπλισμού του Δήμου, έχει υλοποιήσει προμήθειες καινούργιων οχημάτων, έχει οργανώσει προγράμματα εκπαίδευσης του εργατοτεχνικού της προσωπικού και διευκολύνει κάθε υπάλληλο στην αναζήτηση λύσης σε όποιο πρόβλημα θέτει υπόψη της.

 

Στις 15 Ιουλίου ο Σύλλογος Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΣΥΔΗΚΥ) του Δήμου Διονύσου είχε καταγγείλει τα εξής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η παρούσα διοίκηση του Δήμου μας, για μία ακόμη φορά ταλαιπωρεί τους εργαζόμενους στην Καθαριότητα και το Πράσινο, καθώς δεν έχει μεριμνήσει να δοθούν σε αυτούς οι (10) ημέρες που υποχρεωτικά δικαιούνται από το νόμο κατά την θερινή περίοδο, από τις (25) έως (28) που συνολικά ανά έτος δικαιούνται.

Συγκεκριμένα, παράνομα και καταχρηστικά, η διοίκηση δεν δίνει την υποχρεωτική δεκαήμερη θερινή κανονική άδεια στο προσωπικό καθαριότητας και πρασίνου, επικαλούμενη για πρώτη φορά, δήθεν αυξημένες, εποχιακές υπηρεσιακές ανάγκες, παρ’ ότι στο Δήμο μας φέτος εργάζονται με οκτάμηνες συμβάσεις, περί τους 100 εργαζόμενους, οι μισοί από τους οποίους είναι Εργάτες Καθαριότητας και για το λόγο αυτό, είναι απολύτως εφικτό να χορηγηθεί στους εργαζόμενους των ως άνω υπηρεσιών η παραπάνω υποχρεωτική άδεια του τρέχοντος έτους.

Η δικαιολογία της διοίκησης για δήθεν υφιστάμενες αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες στις παραπάνω υπηρεσίες είναι επομένως προσχηματική, αφού οι ανάγκες των υπηρεσιών αυτών είναι ίδιες όπως και τα προηγούμενα χρόνια.

Είναι άλλωστε γνωστό, ότι οι εργαζόμενοι του Δήμου Διονύσου, εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού και τις βλάβες που έχουν παρουσιαστεί στα απορριμματοφόρα οχήματα, τις οποίες η διοίκηση αδιαφορεί να αποκαταστήσει, παρέχουν καθημερινά υπερωριακή εργασία, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να καλύπτονται ικανοποιητικά οι παραπάνω ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.

Είναι λοιπόν αυτονόητο ότι η δεκαήμερη υποχρεωτική άδεια της θερινής περιόδου είναι απολύτως απαραίτητη για την ολιγοήμερη διακοπή και ανάπαυση των υπαλλήλων των παραπάνω υπηρεσιών, μαζί με τις οικογένειές τους, μακριά από την συνεχή, καθημερινή ανθυγιεινή εργασία τους.

Είναι λυπηρό το γεγονός ότι η διοίκηση του Δήμου, για μία ακόμη φορά, επιδεικνύει φέτος πρωτοφανή αδιαφορία, έλλειψη κατανόησης και αδυναμία να ανταποκριθεί στο ρόλο και τις υποχρεώσεις της απέναντι στους υπαλλήλους και στους δημότες Διονύσου.

Η διοίκηση, αντί να εφαρμόζει την κείμενη νομοθεσία, καταστρατηγεί μεθοδευμένα και συστηματικά τα απολύτως νόμιμα και θεσμοθετημένα δικαιώματά μας, δείχνοντας απάνθρωπη και τιμωρητική συμπεριφορά, καθώς και έλλειψη σεβασμού στην υπαλληλική και εργατική νομοθεσία.

Η συμπεριφορά αυτή της διοίκησης επιβεβαιώνεται από τις χαλκευμένες, συκοφαντικές πειθαρχικές διώξεις και τις επιβαλλόμενες, απαράδεκτες και άδικες πειθαρχικές ποινές σε βάρος των εργαζομένων των παραπάνω υπηρεσιών, οι οποίες αυθαίρετα πέφτουν «βροχή»!!!!, χωρίς καθόλου να τηρείται η προβλεπόμενη στο νόμο διαδικασία.

Είναι αυτονόητο πως ο Σύλλογός μας υπερασπίζεται με κάθε μέσον τα δικαιώματα των εργαζομένων, συναδέλφων -μελών μας, καταγγέλλοντας και στην προκειμένη περίπτωση, τις παρανομίες και αυθαιρεσίες της παρούσας διοίκησης και προσφεύγοντας στις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Εργασίας, προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες στους
υπευθύνους της διοίκησης του Δήμου που παρανομούν και δεν σέβονται τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Αγ. Στέφανος, 15/07/2019

Με εκτίμηση,

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥ.ΔΗ.Κ.Υ.) ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

 

Categories: FRONTPAGE, ΝΕΑ