ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΣΕ ΚΡΙΕΜΑΔΗ, ΦΩΤΑΚΗ, ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ,  ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Δεν υπήρξαν εκπλήξεις στον ορισμό των Αντιδημαρχιών από το νέο Δήμαρχο κ Γιάννη Καλαφατέλη, ο οποίος ανακοίνωσε το πρωί ονόματα και χαρτοφυλάκια. Η ιδιαιτερότητα έγκειται στο γεγονός ότι οι τεχνικές Υπηρεσίες έσπασαν σε τρία κομμάτια για να βολευτούν όλοι οι …ανυπόμονοι.

-Φωτάκης

Γιάννης Φωτάκης

 

-Παπαβασιλείου

Χρήστος Παπαβασιλείου

 

Ο τομέας Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής δεν χωρίστηκε, παρέμεινε ως είχε και ανατέθηκε στο Νίκο Καρυστινό, όπως είχε γράψει το dionysospost από τον Ιούνιο. Αναλυτικά:

Γ. Λακαφώση Αντιδήμαρχος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Καθημερινότητας.

Γ. Τσουδερός Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.

Ν. Καρυστινός Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής.

Γ. Φωτάκης Αντιδήμαρχος Στρατηγικού Χωροταξικού Σχεδιασμού και Υποδομών.

Στ. Κριεμάδης Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Δημοτικών Έργων.

Χ. Παπαβασιλείου Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Τοπικών Παρεμβάσεων.

Επίσης, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής πρόεδρος ορίστηκε ο Γιάννης Φωτάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου ο Πέτρος Πετρόπουλος, σύμβουλος για το στρατηγικό σχεδιασμό ο Ηλίας Υφαντής και εντεταλμένος σύμβουλος ο Χρήστος Τσεβάς.