Ημέρα: 7 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΩΝ ΟΤΑ

Το πρώτο δείγμα γραφής αναφορικά με το “καυτό” ζήτημα της διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων, μεταξύ άλλων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έδωσε η νέα Κυβέρνηση. Δημοσιεύθηκε την 4η Σεπτεμβρίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, Θ. Σκυλακάκη, που τροποποιεί την αντίστοιχη Απόφαση του Γ. Χουλιαράκη. Η τροποποίηση, όμως, δεν […]