ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ «ΕΣΤΙΑΣ» ΣΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ

Από 500-700 ευρώ ο πρόεδρος, από 200-280 ευρώ ο αντιπρόεδρος είναι οι αμοιβές (έξοδα παράστασης) βάσει του νόμου για το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου «Εστία», που έχει την ευθύνη για τη λειτουργία των δημοτικών παιδικών σταθμών και των ΚΑΠΗ. Στο Δημοτικό Συμβούλιο της ερχόμενης Τρίτης-24 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 μμ, έρχονται προς έγκριση (Θέμα Νο 12 της ημερήσιας διάταξης) με εισήγηση της Διεύθυνσης των Διοικητικών Υπηρεσιών.

Προηγουμένως, στο Νο 11, υπάρχει το θέμα του ορισμού νέου Διοικητικού Συμβουλίου της «Εστίας», καθώς επίσης η εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ.

Το ύψος των μηνιαίων εξόδων παράστασης (που στην ουσία είναι μισθός)  προσδιορίζονται ανάλογα με τον προϋπολογισμό. Εν προκειμένω, σύμφωνα με την εισήγηση, «επειδή ο οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου έτους του ΚΟΙΝΠΑΠ «η Εστία» υπερβαίνει τα 3.000.000 ευρώ…», ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ δικαιούνται τα προαναφερόμενα ποσά.

Ο προϋπολογισμός της «Εστίας» εκτινάχτηκε άνω των 3 εκατομμυρίων από την προηγούμενη διοίκηση και τον πρόεδρό της κ Θόδωρο Στάϊκο, ο οποίος δημιούργησε νέους παιδικούς σταθμούς και νέα ΚΑΠΗ.

 

 

Categories: ΚΟΙΝΩΝΙΑ