ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΤΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Μέσα στον Οκτώβριο θα αρχίσουν να αποστέλλονται στους πολίτες  από το Δήμο Διονύσου οι λογαριασμοί της ύδρευσης, αρχής γενομένης με τα παραστατικά του Γ’ τετραμήνου του 2018. Το σχετικό δελτίο Τύπου:

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικά με την αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου Διονύσου, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

1) Η νέα Διοίκηση του Δήμου Διονύσου, που ανέλαβε την 1η Σεπτεμβρίου 2019, κλήθηκε να αντιμετωπίσει το ζήτημα της μη έγκαιρης ταχυδρόμησης των λογαριασμών ύδρευσης σε οικιακούς και εταιρικούς πελάτες του Δήμου, και ειδικότερα των λογαριασμών Γ΄ τετραμήνου 2018 και Α΄ τετραμήνου 2019.

2) Το πρόβλημα δημιουργήθηκε αρχικά λόγω της μη έγκαιρης ανανέωσης της σύμβασης με τον προμηθευτή που είχε αναλάβει το έργο της εμφακέλωσης και αποστολής των λογαριασμών. Μετά τη λήξη της σύμβασης, πραγματοποιήθηκε με ευθύνη της απελθούσας διοίκησης ανοιχτός διαγωνισμός, τον Απρίλιο του 2019, με τη συμμετοχή 5 προμηθευτών, για τα έργα εμφακέλωσης και ταχυδρόμησης των λογαριασμών. Ωστόσο και παρά το γεγονός ότι αναδείχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι, σημειώθηκε εμπλοκή στη διαδικασία μετά από προσφυγές ενδιαφερομένων. Ειδικότερα εκκρεμεί σήμερα, ενώπιον του Εφετείου Αθηνών, η εκδίκαση της αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Επιτροπής του διαγωνισμού για τα ταχυδρομικά τέλη.

3) Η σημερινή διοίκηση του Δήμου, προκειμένου να αντιμετωπίσει το επείγον πρόβλημα που διαπίστωσε και να ξεμπλοκάρει το έργο εμφακέλωσης και ταχυδρόμησης των λογαριασμών, προχώρησε στις 4 Σεπτεμβρίου 2019 σε απευθείας ανάθεση στον προσωρινό ανάδοχο.

4) Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που υπάρχει από τις υπηρεσίες, η πρώτη αποστολή λογαριασμού, και συγκεκριμένα του λογαριασμού Γ΄ τετραμήνου 2018, αναμένεται να αποσταλεί έως τα τέλη Οκτωβρίου 2019, ενώ ο  λογαριασμός Α΄ τετραμήνου 2019, θα αποσταλεί μετά την παρέλευση δύο μηνών τουλάχιστον. Η ίδια διαδικασία θα τηρηθεί και με τον λογαριασμό του Β’ Τετραμήνου 2019, ενώ η αποστολή των επόμενων λογαριασμών εκτιμούμε ότι θα είναι πλήρως ομαλοποιημένη.

5) Η νέα διοίκηση του Δήμου Διονύσου, έχει λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο για να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν πρόσθετες επιβαρύνσεις ή προσαυξήσεις στους λογαριασμούς ύδρευσης και ζητάει εκ των προτέρων την κατανόηση των δημοτών/ πελατών για την καθυστέρηση.

6) Αναφορικά με πρόσθετες πληροφορίες για τυχόν ρύθμιση ή εξόφληση των οφειλόμενων ποσών, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι, μετά την αποστολή των λογαριασμών, να απευθύνονται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Διονύσου.

Categories: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ