ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο ξεκινά και αφορά μαθητές του Γυμνασίου, ή Λυκείου, καθώς και παιδιά που θέλουν να μάθουν ξένες γλώσσες. Οι αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλονται από την Παρασκευή-11 Οκτωβρίου και για μια εβδομάδα. Η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Διονύσου:

Κανείς δεν πρέπει να στερείται τα βασικά. Για αυτό ο Δήμος Διονύσου συνεχίζει και βελτιστοποιεί τη λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου Μέσης Εκπαίδευσης για μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου. Μάλιστα, για πρώτη φορά φέτος ενισχύουμε την κοινωνική μας αυτή υποδομή, υποστηρίζοντας και την λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου Ξένων Γλωσσών για μαθητές και μαθήτριες που κατοικούν εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου.

Σκοπός του προγράμματος παραμένει σταθερά η αρωγή στους συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, μέσω της παροχής υποστηρικτικής διδασκαλίας σε μαθητές και μαθήτριες για συγκεκριμένα αναγκαία γνωστικά αντικείμενα.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, σε συνεργασία με τα φροντιστηριακά ιδρύματα του Δήμου.

Η επιλογή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί με αυστηρά κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

Αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα θα υποβάλλονται από την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:00-15:00, στα γραφεία μας επί της οδού Κανάρη 3 στην Άνοιξη.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση είναι:

– Εκκαθαριστικό Εφορίας.

– Πιστοποιητικό Ανεργίας γονέων (εάν και εφόσον υπάρχει).

– Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, σε περιπτώσεις πολύτεκνων, τρίτεκνων ή μονογονεϊκών οικογενειών.

– Οποιοδήποτε έγγραφο πιστοποιεί ότι οι ωφελούμενοι είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου μας.

Για τη τυχόν ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις τηλεφωνικές γραμμές 213 2139810 & 213 2139812 (10:00–15:00 καθημερινά),ή με το email: pateli@dionysos.gr.

Categories: ΚΟΙΝΩΝΙΑ