ΠΑΙΔΕΙΑ

74.068,73 ΕΥΡΩ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΣ

Ποσό 74.068,73 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2019 καλείται να αποδεχτεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι το θέμα Νο 17 της ημερήσιας διάταξης της προσεχούς Τρίτης και τα χρήματα θα κατανεμηθούν αναλογικά, με βάση τον αριθμό των παιδιών. Πιο συγκεκριμένα, το ποσό της επιχορήγησης του Υπουργείο Εσωτερικών είναι 14,69035 ευρώ ανά παιδί. Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Διονύσου θα εισπράξει  42.029,09 ευρώ (2861 παιδιά) και αντίστοιχα η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα λάβει 32.039,64 ευρώ (2181 παιδιά).

 

Η σχετική εισήγηση:

Categories: ΠΑΙΔΕΙΑ