ΝΕΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ-19/11

Με ημερήσια διάταξη τριών θεμάτων συνεδριάζει την Τρίτη-19 Νοεμβρίου η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Είναι η 6η συνεδρίαση φέτος, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί στο Δημαρχείο (Λεωφ. Μαραθώνος 29 και Αθ.Διάκου αρ. 1).

Τα θέματα και οι σχετικές εισηγήσεις επ’ αυτών έχουν ως εξής:

 

ΘΕΜΑ 1o: « Επανεξέταση της υπ’ αριθμ. 03/2016 απόφασης για μονοδρόμηση των οδών Υακίνθων και Σεβδικίου στην Κοινότητα Κρυονερίου ».

ΘΕΜΑ 2o: «Εκδίκαση ένστασης της κας Λεπατατζής Αγγελικής κατά της 149/2019 Α.Δ.Σ.».

ΘΕΜΑ 3o: «Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης, σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11 που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α της αρ. οικ. 1649/45/14ΚΥα Υπουργών Εσωτερικών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 45/Β΄/2014).

Categories: ΝΕΑ