ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΜΕΙΝΑΝ ΩΣ ΕΧΟΥΝ  ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Στα ίδια επίπεδα με ό, τι ίσχυε μέχρι τώρα παρέμειναν τα τέλη ύδρευσης, καθαριότητας και φωτισμού, αλλά και τα πρόστιμα κατάληψης κοινοχρήστων χώρων από επαγγελματίες του τομέα εστίασης και όχι μόνον. Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση με ευρεία πλειοψηφία ενέκρινε τις εισηγήσεις προς την Οικονομική Επιτροπή, τις οποίες υπογράφουν ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Γιάννης Τσουδερός, η προϊσταμένη του τμήματος Εσόδων και Περιουσίας Ειρήνη Κανλή και ο υπάλληλος που τις συνέταξε Αντώνης Πατσαχάκης.

Το προτεινόμενο τιμολόγιο για τα τέλη ύδρευσης καταρτίστηκε με γνώμονα «τις αρχές της ανταποδοτικότητας και της αναλογικότητας, καθώς και το γεγονός ότι το νερό αποτελεί βασικό αγαθό, του οποίου όμως η χρήση και κατανάλωση θα πρέπει να είναι συνετή. Για το λόγο αυτό εφαρμόζεται η κλιμακωτή χρέωση της κατανάλωσης, ως κίνητρο εξοικονόμησης».

Στα ισχύοντα μειωμένα τιμολόγια οι δικαιούχοι εκπτώσεων σύμφωνα με την ΑΔΣ 41/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,  αριθμούν 120 καταναλωτές, ήτοι:

  1. Άποροι: 20 (ποσοστό επί συνόλου 0,11%)
  2. Μακροχρόνια Άνεργοι: 17 (ποσοστό επί συνόλου 0,09%)
  3. ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: 50 (ποσοστό επί συνόλου 0,27%)
  4. Πολύτεκνοι: 9 (ποσοστό επί συνόλου 0,05%)
  5. Τρίτεκνοι: 24 (ποσοστό επί συνόλου 0,12%) .

Σύμφωνα με την εισήγηση, «η απόκλιση που δημιουργείται είναι αμελητέα στο σύνολο των εσόδων, καθώς αφορά περί το 0,64% του συνόλου των παροχών του Δήμου», ενώ στο «διά ταύτα» αναφέρεται ότι «με στόχο την εξασφάλιση εσόδων τα οποία θα καλύπτουν τις αντίστοιχες δαπάνες της Υπηρεσίας Ύδρευσης, όπως διαμορφώνονται στον προϋπολογισμό έτους 2020, εισηγούμαστε την διατήρηση του υφιστάμενου τιμολογίου για το οικονομικό έτος 2020».

Για τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση τεκμηριώνεται η ανταποδοτικότητα μεταξύ εσόδων και  λειτουργίας των υπηρεσιών και γι’ αυτό προτάθηκε «ο καθορισμός των συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού για το 2020 στις εντός και εκτός σχεδίου περιοχές, καθώς και στις περιοχές που βρίσκονται εντός οικισμών προϋφιστάμενων του 1923, στις ίδιες τιμές με το έτος 2019».

Τέλος, όσον αφορά τα τέλη και πρόστιμα αποφασίστηκε η διατήρηση του ύψους των τιμών που απορρέουν από την εφαρμογή της με αρ.: 250/2017 Απόφασης Δ.Σ. «Ενιαίος Κανονισμός κατάληψης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Διονύσου», για το έτος 2020, ανά κατηγορία.

Αναλυτικά οι εισηγήσεις, που ψηφίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο:

Categories: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ