ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕ 2 …ΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΟΔΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ, ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σε δύο …ημίχρονα την παραμονή των Χριστουγέννων (Τρίτη-24 Δεκεμβρίου) η διοίκηση του Δήμου Διονύσου προσπαθεί να …ξεπετάξει σοβαρά θέματα, όπως τα επαπειλούμενα διόδια στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, τον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα. Στις 4 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί η τακτική συνεδρίαση με ημερήσια διάταξη 12 θεμάτων, εκ των οποίων τα 7 αφορούν πρωτόκολλα παραλαβής υπηρεσιών και μηχανημάτων, ενώ μια ώρα μετά, στις 5, θα ακολουθήσει η ειδική συνεδρίαση για την έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης.

Το μενού της πρώτης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ 1ο: Τεχνικό Πρόγραμμα ο.ε. 2020.

OIKONOMΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της αριθ. 479/2019 απόφαση της Ο.Ε.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου μας στην διαδημοτική επιτροπή ενάντια στα διόδια.

ΘΕΜΑ 4ο: Επικαιροποίηση της αριθ. 161/2016 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με την εγκατάσταση των Σταθμών Πλευρικών Διοδίων στους Ανισόπεδους κόμβους Αγίου Στεφάνου και Βαρυμπόμπης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 5ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Δαπάνες Πιστοποιήσεων Καταλληλότητας Παιδικών Χαρών από διαπιστευμένο Φορέα του ΕΣΥΔ»

ΘΕΜΑ 6ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ.

ΘΕΜΑ 7ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής τμημάτων των υπηρεσιών ταφών εκταφών στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Κοινοτήτων Ανάδοχος, Χριστοδούλου Κωνσταντίνος.

ΘΕΜΑ 8ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (συνοπτικός ΤΠΥ2759) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΕΡΜΕ.

ΘΕΜΑ 9ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ «Υπηρεσία Συντήρησης Μηχανημάτων – Εργαλείων Πρασίνου».

ΘΕΜΑ 10ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «για την ηχοφωτιστική κάλυψη των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 11ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «για την ηχοφωτιστική κάλυψη των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Διονύσου» (αρ.πρωτ. 51943/20-12-19).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 12ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Α.Η.Η.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ.

 

Η ΕΙΔΙΚΗ

Η ημερήσια διάταξη της ειδικής συνεδρίασης είναι:

ΘΕΜΑ 1ο : « Προϋπολογισμός Δήμου ο.ε.2020».

ΘΕΜΑ 2ο : «Κατάρτιση και ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Διονύσου οικ. έτους 2020».

 

ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ

 

ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ