ΝΕΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΩΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

Με 15 αποδοχές δωρεών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και διαδικαστικά θέματα συνεδριάζει την προσεχή Τρίτη η οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου, στο Δημαρχείο (Λεωφ. Μαραθώνος 29 και Αθανασίου Διάκου 1), ως είθισται, στις 9 το πρωί. Η ημερήσια διάταξη:

 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο: Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής της κα. Ραφτοπούλου Γαρυφαλλιάς και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού και μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών που κατατέθηκαν για την ανάθεση «Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας».

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσματος ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και ανακήρυξη οριστικών αναδόχων για την “Προμήθεια αντικειμένων και ταχυδρομικών υπηρεσιών έκδοσης/ εκτύπωσης, εμφακέλωσης και αποστολής ταχυδρομικών αντικειμένων (υβριδικό ταχυδρομείο και ταχυδρομικά τέλη)”.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού για την Υπηρεσία Ταφών–Εκταφών στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Διονύσου συνολικού προϋπολογισμού 72.168,00€ συμπ. ΦΠΑ.

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 5ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την “ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.” για την ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ 6ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για την ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου (α.π. 630).

ΘΕΜΑ 7ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για την ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου (α.π. 631).

ΘΕΜΑ 8ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “FRESH MEAT” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ 9ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από το SUPER MARKET ΑΛΦΑ- ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ 10ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “Β.Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Π.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ 11ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΠΕΝΤΕ Α.Ε.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ 12ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου (α.π. 46297).

ΘΕΜΑ 13ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου (α.π. 46284).

ΘΕΜΑ 14ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση κοινωνικών δομών του Δήμου Διονύσου (α.π. 46286).

ΘΕΜΑ 15ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση κοινωνικών δομών του Δήμου Διονύσου (α.π. 46294).

ΘΕΜΑ 16ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση κοινωνικών δομών του Δήμου Διονύσου (α.π. 46293).

ΘΕΜΑ 17ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για ενίσχυση της Παιδικής & Νεανικής Χορωδίας του Δήμου Διονύσου (α.π. 43872).

ΘΕΜΑ 18ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από το “ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ 19ο: Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την “Αντιδημαρχία Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Διονύσου” μέσω της εκδήλωσης “Φθινοπωρινοί Πολιτιστικοί Δρόμοι” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου.

Η πρόσκληση και οι εισηγήσεις:

Categories: ΝΕΑ