ΝΕΑ

ΝΕΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ Ο ΧΡ.ΤΣΕΒΑΣ

Νέος Αντιδήμαρχος ορίστηκε με την υπ’ αριθμόν 249 απόφαση του Δημάρχου Γιάννη Καλαφατέλη. Είναι ο Χρήστος Τσεβάς της δημοτικής παράταξης “Η πόλη μας, το σπίτι μας”, που αναλαμβάνει υπεύθυνος Καθημερινότητας (νέο …χαρτοφυλάκιο). Οι αρμοδιότητες οι οποίες του εκχωρούνται είναι αναλυτικά:

  1. Της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης με το Τμήμα Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων.
  2. του Γραφείου Συντηρήσεων και Μικροεπισκευών του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου.
  3. Του Γραφείου Ύδρευσης – Αποχέτευσης, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου.

Όταν ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας κος Τσεβάς Χρήστος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται στα καθήκοντα από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών & Δημοτικών Έργων κ. Κριεμάδη Στέφανο.

Από την ίδια απόφαση πληροφορούμαστε ότι «τις θέσεις των άμισθων Αντιδημάρχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 4647/2019 καταλαμβάνουν οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Ιωάννης Φωτάκης και Χρήστος Παπαβασιλείου».

Η απόφαση:

Categories: ΝΕΑ