ΝΕΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ-28/1 ΜΕ 26 ΘΕΜΑΤΑ

Ύστερα από καιρό συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την προσεχή Τρίτη-28 Ιανουαρίου, στις 18.30 στο Πολιτιστικό-Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 3) με ημερήσια διάταξη 26 θεμάτων. Πρόκειται για την 1η τακτική συνεδρίαση του νέου έτους και από τη θεματολογία ξεχωρίζουν:

Στο Νο 1 η τοποθέτηση υπόγειου και όχι εναέριου υποσταθμού του ΔΕΔΔΗΕ στην Κοινότητα Δροσιάς για βελτίωση της ποιότητας τάσης του Δικτύου και εξάλειψη των πτώσεων τάσης που έχουν παρατηρηθεί.

Στο Νο 4 οι ενστάσεις-προσφυγές για την υψομετρική μελέτη της οδού Σολωμού στη ΔΚ Δροσιάς.

Στο Νο 5 ο ορισμός μελών του ΔΣ του Οίκου Ευγηρίας «ΘΕΟΔΩΡΟΣ και ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ» στη Δροσιά μετά την εδώ και μήνες παραίτηση του προέδρου Παναγιώτη Συμεωνίδη.

Υπάρχουν πάλι πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, 11 τον αριθμό (Νο 8-17), ενώ στο Νο 20 βρίσκεται ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον ζήτημα. Ο τίτλος τα λέει …όλα:

«Διαπίστωση Αδυναμίας Εκτέλεσης με Ίδια Μέσα Υπηρεσίας Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων, Δασικών Περιοχών και Οικοπέδων για Πυροπροστασία Ετών 2020 & 2021 και Έγκριση Ανάθεσης σε Ιδιώτη».

Κατ’ αρχήν γιατί υπάρχει αδυναμία; Δεν δουλεύουν οι υπηρεσίες του Δήμου; Κατά δεύτερον, με τι …μούτρα η τωρινή διοίκηση φέρνει μια τέτοια εισήγηση όταν ως μείζων αντιπολίτευση μονίμως ασκούσε δριμεία κριτική σε αναθέσεις τέτοιου είδους έργων σε ιδιώτες και δεν τα ψήφιζε;

Η ημερήσια διάταξη:

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΘΕΜΑ 1o: «Τοποθέτηση εναέριου υποσταθμού του ΔΕΔΔΗΕ».

ΘΕΜΑ 2o: «Συζήτηση-ενημέρωση για τη λήψη ή μη απόφασης που αφορούν υποθέσεις αιτήματα Δημοτών μας σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου Αγ. Στεφάνου Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 3o: «Συζήτηση και λήψης απόφασης για την επικαιροποίηση των 2/2019, 3/2019, 4/2019 και 6/2019 Αποφάσεων της Δημοτικής Κοινότητας μετά από αίτημα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης για τις ενστάσεις-προσφυγές κατά της υπ΄αρ. 381/2019 Α.Δ.Σ περί της τροποποίησης της υψομετρικής μελέτης της οδού Σολωμού της Δ.Κ Διονύσου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού ιδρύματος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με το όνομα “Δημοτικός Οίκος Ευγηρίας ΘΕΟΔΩΡΟΣ και ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ”.

ΘΕΜΑ 6ο: «Καθορισμός του ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 7ο: Αποδοχή όρου σχεδίου δανειστικού συμβολαίου.

ΘΕΜΑ 8ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσίες Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης των Εφαρμογών Οικονομικής Διαχείρισης, Δημοτικής κατάστασης, πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Προσωπικού».

ΘΕΜΑ 9ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής τμημάτων των υπηρεσιών για τη Μαγνητοφώνηση απομαγνητοφώνηση Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής, Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Βιβλιοδεσία Επίσημων Πρακτικών.

ΘΕΜΑ 10ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής τμημάτων των υπηρεσιών για τη Παροχή Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρο-Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων και Δεξαμενών Πόσιμου Νερού.

ΘΕΜΑ 11ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ».

ΘΕΜΑ 12ο:Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών (συνοπτικός) για την αποκομιδή βιοαποδομήσιμων υλικών, Ανάδοχος. ΠAΥΛΑΚΗΣ.

ΘΕΜΑ 13ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ «Υπηρεσία Συντήρησης Μηχανημάτων – Εργαλείων Πρασίνου».

ΘΕΜΑ 14ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσιών τεχνικού εργασίας για δύο έτη».

ΘΕΜΑ 15ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΔΩΝ».

ΘΕΜΑ 16ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «για την ηχοφωτιστική κάλυψη των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 17ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών (συνοπτικός) για την αποκομιδή βιοαποδομήσιμων υλικών, Ανάδοχος. ΠAΥΛΑΚΗΣ.( αρ.πρωτ. 2033/23-1-20).

ΘΕΜΑ 18ο: Ορισμός Επιτροπής για την καταστροφή αντικειμένων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 19ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Α.Η.Η.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ.

ΘΕΜΑ 20ο: Διαπίστωση Αδυναμίας Εκτέλεσης με Ίδια Μέσα Υπηρεσίας Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων, Δασικών Περιοχών και Οικοπέδων για Πυροπροστασία Ετών 2020 & 2021 και Έγκριση Ανάθεσης σε Ιδιώτη.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση υποβολής πρότασης και αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» στο πλαίσιο της ανοιχτής πρόσκλησης με ΑΔΑ: 6ΡΝΝ7Λ7-ΔΤ4 και Κωδικό Πρόσκλησης ΑΤΤ104, για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 12 «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις απαιτούμενες ενέργειες.

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 22ο: Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους ως εκπροσώπων του Δήμου Διονύσου στην προς συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας οικοπέδου (Ο.Τ.174β) για ανέγερση Σχολικού κτιρίου (1ου Νηπιαγωγείου Διονύσου).

ΘΕΜΑ 23ο: «Δ΄ Κατανομή 2019 για λειτουργικές Δαπάνες και Συμπληρωματική Κατανομή Κάλυψης Δαπανών θέρμανσης των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου συνολικού ποσού 111.103,09 € (αριθ.πρωτ. 2058//23-01- 2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών -Ταμειακή Υπηρεσία Δήμου Διονύσου)».

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση παραχώρησης οικογενειακού τάφου Νο 105 στο Κοιμητήριο της Κοινότητας Διονύσου στον κο Παπαδόπουλο Ηλία».

ΘΕΜΑ 25ο: «Επιστροφή παραχώρησης χρήσης οικογενειακού τάφου Νο 106 από τον κο Κορκόντζελο Θεμιστοκλή».

ΘΕΜΑ 26ο : «Ονοματοδοσία του Δημοτικού Σταδίου Διονύσου σε Σακελλάριος Σωτηρίου».

 

-ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ:

 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ-27/1

Την προσεχή Δευτέρα-27 Ιανουαρίου, στις 9 το πρωί, θα συνεδριάσει και η Οικονομική Επιτροπή για πέμπτη φορά μέσα στο 2020, στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Λ. Μαραθώνας 29 & Αθ. ∆ιάκου 1. Η ημερήσια διάταξη αριθμεί 15 θέματα, εκ των οποίων τα 10 (Νο 6-15) είναι αποδοχές δωρεών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Αναλυτικά:

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση 2ου – Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου ««Επισκευή και συντήρηση µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ∆. ∆ιονύσου σχολικού έτους 2017».

ΘΕΜΑ 2ο: «Αίτηµα της κα. ∆αδίτσου Μαρίας περί καταβολής αποζηµίωσης για ζηµιά του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση σε λακκούβα».

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 3ο: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΑΓΩΓΗΣ (3) ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ».

ΘΕΜΑ 4ο: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΑΓΩΓΗΣ (4) ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ».

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 5ο: «Αίτηµα του κ. Κοµιακίδη Αντώνιου περί καταβολής αποζηµίωσης για ζηµιά στο αυτοκίνητό του από πτώση δέντρου».

ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 6ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση κοινωνικών δοµών του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 7ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “Ε. & Κ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 8ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το Ροταριανό Όµιλο “Άνοιξη – Σέµελη” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 9ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Ε.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 10ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το “ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 11ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “Β.Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Π.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 12ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “∆ΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 13ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “Β. ΑΡΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 14ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το SUPER MARKET ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 15ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το SUPER MARKET ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

 

-ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ:

Categories: ΝΕΑ