ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Εγκύκλιο για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών εξέδωσε ο υπουργός Εσωτερικών Τ. Θεοδωρικάκος. Στην εγκύκλιο περιγράφεται η διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί για την πρόσληψη των συμβασιούχων στους δήμους, τις περιφέρειες και τα νομικά πρόσωπα αυτών. Επίσης ζητείται από τους φορείς στο πλαίσιο της προσπάθειας περιστολής των δαπανών, στο υποβληθέν αίτημά τους να μην υπερβαίνουν τον αριθμό των αντίστοιχων εγκρίσεων που χορηγήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος.

Σημειώνεται ακόμη ότι για τα αιτήματα που αφορούν την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού σε ΟΤΑ και ΝΠΙΔ, θα πρέπει να περιέλθουν στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΣ έως τις 31 Μαρτίου, προκειμένου να υπάρχει το απαραίτητο χρονικό περιθώριο για την επεξεργασία τους.

Για αιτήματα αναφορικά με τις συμβάσεις μίσθωσης έργου για την πρόσληψη προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες που υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 17 Μαρτίου.

Τα αιτήματα όλων των περιπτώσεων που περιλαμβάνονται στην παρούσα εγκύκλιο θα πρέπει να αποσταλούν στο υπουργείο Εσωτερικών αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή και σε ενιαίο αρχείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ypes.gr.

Εγκύκλιος-1

 

*Πηγή: localit.gr

Categories: ΚΟΙΝΩΝΙΑ