ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΓΡΙΟΣ ΚΑΒΓΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ – ΑΦΟΡΜΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ

Από τον κ Παναγιώτη Πανοτόπουλο μας εστάλη το ακόλουθο εξώδικο εξ αφορμής  ρεπορτάζ μας της 17ης Μαρτίου, το οποίο σεβόμενοι την επιθυμία του και αποδεχόμενοι για ευνόητους λόγους (διότι πρόκειται περί υπαλλήλου, τον οποίο δεν είχαμε σκοπό να εκθέσουμε), δημοσιεύουμε:

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΟΧΛΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΕΤ’ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Του Παναγιώτη Πανοτόπουλου, προϊσταμένου λογιστηρίου του Δήμου Διονύσου, δια του πληρεξουσίου του δικηγόρου Δημητρίου Π. Μάρκου (ΑΜΔΣΑ 24774), κατοίκου Κηφισιάς, οδός Ομήρου αριθμ. 2.

ΠΡΟΣ
Τον κατά νόμο υπεύθυνο του site dionysospost.gr
*******
Με τεράστια έκπληξη και αγανάκτηση πληροφορήθηκα και εν συνεχεία διεπίστωσα και ιδίοις όμμασι, ότι αναρτήθηκε σήμερα, 17/3/2020, στην ιστοσελίδα σας, ανυπόγραφο άρθρο, το οποίο αναφερόταν στο πρόσωπο μου ως εμπλεκόμενο σε περιστατικό που έλαβε χώρα στο κτήριο του δημαρχείου του Δήμου Διονύσου.
Επί του εν προκειμένω άρθρου επάγομαι τα ακόλουθα:
Α. Ουδέποτε υπήρξε η καθ’ οιονδήποτε τρόπο συναίνεση μου να δημοσιοποιηθούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα μου και δη το ονοματεπώνυμο μου, για ένα άρθρο το οποίο αφενός ουδέποτε ενέκρινα και αφετέρου και κυριότερα δεν γνωρίζω καν τον συντάκτη του.
Β. Το άρθρο της ιστοσελίδας είναι ψευδές και συκοφαντικό προς το πρόσωπο μου, καθώς αναφέρει αναληθώς ότι υπήρξε «οξεία αντίδραση» εκ της πλευράς μου, εμπεριέχουσα «κοσμητικά επίθετα» εις βάρος του κου Μιχιώτη τα οποία «ακούστηκαν μέχρι την λεωφόρο Μαραθώνος», όπως δηκτικά αναγράφει το άρθρο, παρουσιάζοντας ούτω μια διαστρεβλωμένη εικόνα της πραγματικότητας, η οποία προσβάλλει βάναυσα την προσωπικότητα μου, με τον τρόπο που περιγράφει την συμπεριφορά μου.
Γ. Ουδέποτε κατά την πολυετή μου καριέρα, ασχολήθηκα με μικροπολιτικά παιχνίδια και βυζαντινισμούς που θα έθεταν σε διακινδύνευση το άμεμπτο και αδιάβλητο του χαρακτήρος μου και ουδέποτε επέτρεψα στον οιοδήποτε να «παίξει» με την αξιοπρέπεια μου.
Επειδή ο δημοσιογράφος οφείλει να ερευνά προκαταβολικά, με αίσθημα ευθύνης και με επίγνωση των συνεπειών, την ακρίβεια της πληροφορίας ή της είδησης που πρόκειται να μεταδώσει.
Επειδή ο Τύπος οφείλει να αποφεύγει τις διαστρεβλώσεις και τις παραποιήσεις των γεγονότων με το να τα παρουσιάζει εσφαλμένα.
Επειδή το καθήκον της αλήθειας -το οποίο συνίσταται στην τήρηση της καλής πίστης ως προς την ακρίβεια της είδησης και την επίδειξη της απαιτούμενης επιμέλειας- επιβάλλει τον έλεγχο της αλήθειας των πληροφοριών πριν από τη δημοσίευσή τους.
Επειδή το επίμαχο άρθρο στην ιστοσελίδα σας παραβιάζει κατάφωρα τα προσωπικά μου δεδομένα.
Επειδή το εν προκειμένω άρθρο προσβάλλει βάναυσα την προσωπικότητα μου.
Επειδή προτίθεμαι να προβώ στην με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο προάσπιση των νομίμων δικαιωμάτων μου.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Και επιφυλασσόμενος ρητώς παντός νομίμου δικαιώματος μου

Διαμαρτύρομαι εντονότατα τόσο για την δημοσιοποίηση των στοιχείων μου, όσο και για τα όσα συκοφαντικά αναφέρετε προς το πρόσωπο μου, στο από 17/3/2020 ανυπόγραφο άρθρο της ιστοσελίδας σας dionysospost.gr, με τίτλο «ΑΓΡΙΟΣ ΚΑΥΓΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ – ΑΦΟΡΜΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ».
Σας καλώ για τελευταία φορά, να άρετε τις παραπάνω προσβολές με κάθε προσήκοντα τρόπο και να παραλείπετε οποιαδήποτε προσβολή της προσωπικότητάς μου στο μέλλον, καθώς και σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου μόνου του Ν. 1178/1981, όπως ισχύει, α) να αποκαταστήσετε τη βαρύτατη σε βάρος μου προσβολή, με την άμεση και δη εντός 24 ωρών από την λήψη της παρούσης, δημοσίευση, στην ίδια στήλη, σε ανάλογη θέση της ιστοσελίδας σας, όπου καταχωρήθηκε το δεύτερο προαναφερόμενο επιλήψιμο δημοσίευμα, ενυπόγραφου κειμένου που θα σας υποδείξω και με το οποίο θα ανακαλούνται οι συκοφαντικές για το πρόσωπό μου διαδόσεις και β) να μου κοινοποιήσετε τα αντίστοιχα δημοσιεύματα αποκατάστασης.
Το δημοσίευμα αποκατάστασης θα πρέπει να έχει το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Ο dionysospost.gr δηλώνει ότι κακώς, κατά παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων και άνευ αδείας και συναινέσεως του κου Πανοτόπουλου, δημοσιοποίησε τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο) στο άρθρο της 17η Μαρτίου 2020 και με τίτλο «ΑΓΡΙΟΣ ΚΑΥΓΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ – ΑΦΟΡΜΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ», παραβιάζοντας τον κώδικα δεοντολογίας του δημοσιογραφικού επαγγέλματος.
Επίσης ο dionysospost.gr δηλώνει ότι επ’ ουδενί επιθυμούσε να συκοφαντήσει τον Παναγιώτη Πανοτόπουλο, εμφανίζοντας τον «ως άνθρωπο που είχε οξεία αντίδραση και εκστομούντα πληθώρα κοσμητικών επιθέτων εις βάρος του κου Μιχιώτη, τα οποία ακούστηκαν μέχρι την λεωφόρο Μαραθώνος», ζητώντας ειλικρινή συγγνώμη από τον θιγόμενο.
Ο dionysospost.gr δεσμεύεται στο εξής να επιτελεί προσεκτικότερα το καθήκον του για τη δημοσίευση της αλήθειας και να προβαίνει σε ενδελεχή διασταύρωση των στοιχείων και των πηγών του, πριν δημοσιεύσει ενέργειες που αφορούν τoν Παναγιώτη Πανοτόπουλο».

Άλλως και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σας, σας δηλώνω ότι διαφορετικά, θα προσφύγω στα αρμόδια Δικαστήρια (ποινικά και αστικά) και σε κάθε αρμόδια Αρχή, για την αποκατάσταση της βαρύτατης προσβολής της προσωπικότητάς μου και την χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που υπέστην, με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου.

Αντίκλητο και πληρεξούσιο μου, ορίζω τον δικηγόρο Αθηνών Δημήτριο Π. Μάρκου (ΑΜΔΣΑ 24774), κάτοικο Κηφισιάς, οδός Ομήρου αριθμ. 2 (τηλ. 2106230395 και 6939050186).

Η παρούσα αποτελεί εξώδικη όχληση και επιφέρει τις αντίστοιχες νόμιμες συνέπειες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αναφορικά με την ηλεκτρονική αλληλογραφία.

Κηφισιά, 18.03.2020
Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΜΑΡΚΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΜΗΡΟΥ 2
ΚΗΦΙΣΙΑ, Τ.Κ. 145 62
210-6230395/693-9050186

 

Επειδή το όνομα του δημοτικού υπαλλήλου (τον οποίο, όπως είναι αυτονόητο, σεβόμαστε) ουδεμία σημασία έχει, ούτε προσφέρει στο σκοπό του συγκεκριμένου δημοσιεύματος που είναι η προστασία των εργαζομένων, τροποποιούμε το κείμενο ως εξής:

Οργή και αναβρασμό στους κόλπους των εργαζομένων του Δήμου Διονύσου έχει προκαλέσει η πρόθεση του Γενικού Γραμματέα Στέφανου Μιχιώτη να μετακινήσει δύο τμήματα από τον Α΄ όροφο του Δημαρχείου, το πρωτόκολλο και το ταμείο, στο υπόγειο του Δημαρχείου. Οι αντιδράσεις ήταν μεγάλες από πλευράς των θιγόμενων υπαλλήλων οι οποίοι δεν δέχτηκαν επ’ ουδενί, υπό τις παρούσες οριακές συνθήκες και δεδομένων των αυστηρών μέτρων προστασίας έναντι του κορωνοϊού, να συναινέσουν στο συγχρωτισμό τους μέσα σε αίθουσα μόλις 50 τμ. με άλλους δέκα περίπου συναδέλφους τους.

Η αντίδραση ήταν οξεία, ενώ τη στάση των υπό μετακίνηση επιδοκίμασε η πλειονότητα των εργαζομένων του Δήμου Διονύσου.

Όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που πάρα πολλοί Δήμοι, προεξάρχοντος του Δήμου Αθηναίων, έχουν κατεβάσει ρολά και διεκπεραιώνουν τα αιτήματα των πολιτών ηλεκτρονικά.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ DIONYSOSPOST:

Έχουμε αντιληφθεί τι συνέβη και γι’ αυτό απαλείψαμε το όνομα του παραπονούμενου υπαλλήλου από το ρεπορτάζ μας. Άλλωστε αυτό δεν ενδιαφέρει σε τίποτα, στον αντίποδα αποτελεί μικρή λεπτομέρεια μπροστά στην προστασία και την ασφάλεια των εργαζομένων, η οποία εν τέλει επιτεύχθηκε, καθώς  παραμένουν στις θέσεις τους και δεν μετακινούνται στο υπόγειο.

 

 

Categories: ΚΟΙΝΩΝΙΑ