Ημέρα: 11 Μαΐου 2020

8.633,25 € ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Με τη διαδικασία του επείγοντος η Οικονομική Επιτροπή καλείται αύριο-Τρίτη, στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, να εγκρίνει την «προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Διονύσου ως μέσα αντιμετώπισης της διάδοσης και εξάπλωσης του Covid 19, έναντι ποσού 8.633,25 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ». Πρόκειται για άλλη μια απευθείας […]