ΝΕΑ

199.806 € ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Περίπου 200.000 ευρώ θα εισπράξει ο Δήμος Διονύσου από το Υπουργείο Εσωτερικών ως έκτακτη επιχορήγηση για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών που δημιούργησε η υγειονομική κρίση, Η απόφαση αναρτήθηκε στη «Διαύγεια». Το συνολικό ποσόν που διανέμεται στους Δήμους όλης της χώρας είναι 75 εκατομμύρια.

Η κατανομή του συνολικού ποσού ανά Δήμο γίνεται σε χρέωση των λογαριασμών του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και ειδικότερα

α) για το ποσό των 50.000.000,00 € από τον λογαριασμό με τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κλπ.» και
β) για το ποσό των 25.000.000,00 € από τον λογαριασμό με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων» (Νο 33-05-0098) ως ακολούθως:

Δείτε την αναλυτική ανά Δήμο επιχορήγηση: https://diavgeia.gov.gr/doc/64%CE%A7%CE%9246%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-9%CE%A58?inline=true

98342967_3546198105395264_1933803767984029696_n

*Πηγή: airetos.gr

Categories: ΝΕΑ