ΑΘΛΗΤΙΚΑ

SUMMER CUMP ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΜΕ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ

Για έκτη συνεχή χρονιά ο Δήμος Διονύσου προτίθεται να διοργανώσει το “Summer Cump”, το επιτυχημένο πρόγραμμα αθλητικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων για τα παιδιά μέχρι 13 χρόνων κατά το διάστημα από τη λήξη της σχολικής σεζόν έως το τέλος Ιουλίου. Η διαφορά ωστόσο φέτος έχει να κάνει με τα προβλήματα που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού ανατρέποντας την καθημερινότητα όλου του κόσμου. Έτσι, οι όποιες δράσεις θα διαμορφωθούν και θα εναρµονιστούν με τα κυβερνητικά μέτρα για την διασφάλιση της ∆ηµόσιας Υγείας. Θα στοιχίσει 150.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το θέμα συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της προσεχούς Τρίτης-26 Μαϊου, στο Νο 7.

Σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού, «το Summer Camp αποτελεί ένα φιλόδοξο πρόγραµµα µε µεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο στους δηµότες, προσφέροντας δηµιουργικές διεξόδους στα παιδιά και µαθαίνοντάς τους τα οφέλη της άθλησης και του υγιεινού τρόπου ζωής, καλλιεργώντας τους αξίες ευγενούς άµιλλας, γεµίζοντας ταυτόχρονα τον ελεύθερο χρόνο τους µε πλούσιες δραστηριότητες, εµπειρίες, δράση και γνώση. Λαµβάνοντας υπόψη τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία, το Summer Camp αποτελεί µια σηµαντική κοινωνική παροχή του ∆ήµου, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, σε ένα καλά σχεδιασµένο πρόγραµµα, υπό την καθοδήγηση έµπειρων καθηγητών, στηρίζοντας στην πράξη οικογένειες της πόλης µας, οι οποίες µε ένα συµβολικό κόστος µπορούν να προσφέρουν ένα χαρούµενο και δηµιουργικό καλοκαίρι στα παιδιά τους, µε αθλητικά δρώµενα, παιχνίδια και άλλες δραστηριότητες. Στόχος µας είναι τα παιδιά να διασκεδάσουν, να αθληθούν και να εκφραστούν µέσα από διάφορες δραστηριότητες, ενώ παράλληλα να µπορέσουµε να παρέχουµε υποστήριξη στους εργαζόµενους γονείς της πόλης µας µετά το κλείσιµο των σχολείων, γεγονός που τεκµηριώνει την ανάγκη συνέχισης του Προγράµµατος και επέκτασής του».

Το περιεχόµενο του προγράµµατος περιλαµβάνει δύο µεγάλες ενότητες, ήτοι:

∆ηµιουργικό – Ψυχαγωγικό Camp: Θα βασιστεί στην ενεργό συµµετοχή των παιδιών, µέσα από προγράµµατα και δραστηριότητες βιωµατικού χαρακτήρα, όπου τα παιδιά γνωρίζουν τον εαυτό τους, αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους, µαθαίνουν να συνεργάζονται, να επικοινωνούν και να εκφράζονται δηµιουργικά, να αξιοποιούν τις ικανότητές τους και να λειτουργούν µέσα σε οµαδικό πνεύµα. Αποσκοπεί στην κάλυψη καλλιτεχνικών & ψυχαγωγικών αναγκών των παιδιών, καθώς και την καλλιέργεια των δεξιοτήτων και ταλέντων τους. Το πρόγραµµα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5 – 12 ετών (παιδιά από νηπιαγωγείο µέχρι και ΣΤ’ ∆ηµοτικού) και οι δραστηριότητες θα φιλοξενηθούν σε σχολεία-νηπιαγωγεία ή αθλητικά κέντρα του ∆ήµου και στις 3 περιόδους.

Αθλητικό Camp: Αποσκοπεί στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης των παιδιών, καθώς και στη διεύρυνση των αθλητικών τους δεξιοτήτων και ταλέντων, µέσω νέων αθλητικών δραστηριοτήτων. Το πρόγραµµα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 8 – 13 ετών (παιδιά από Γ’ ∆ηµοτικού µέχρι και Α’ Γυµνασίου) και οι δραστηριότητες θα φιλοξενούνται σε αθλητικά κέντρα του ∆ήµου. Η τελική επιλογή των Σχολείων-Νηπιαγωγείων και των Αθλητικών Κέντρων που θα οριστούν ως Κέντρα Εφαρµογής του Προγράµµατος, θα γίνει µε κριτήριο τους χώρους που διαθέτουν και το σηµείο που βρίσκονται γεωγραφικά στον ∆ήµο, ώστε να είναι ευκολότερη η πρόσβαση των συµµετεχόντων στα Κέντρα.

Η συνολική διάρκεια του προγράµµατος θα υλοποιηθεί σε τρεις (3) περιόδους των δέκα (10) εργάσιµων ηµερών (δύο εβδομάδες): Τα Camps θα λειτουργούν ∆ευτέρα – Παρασκευή.

Η άφιξη των παιδιών θα γίνεται από τις 8:00 έως τις 8:30 και η αναχώρηση από τη 13:10 – 13:30 ή από τις 15:40 – 16:00.

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες ενδεικτικά θα περιλαµβάνουν:

 • Παιχνίδια γνώσεων
 • Παιχνίδια κρίσης
 • Οµάδες συζήτησης
 • Λέσχη βιβλίου
 • ∆ιαδραστικά εκπαιδευτικά προγράµµατα

Οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες ενδεικτικά θα περιλαµβάνουν:

 • Θεατρικό παιχνίδι
 • Μουσικοκινητική αγωγή
 • Μοντέρνο χορό
 • Zumba Kids
 • Παραδοσιακοί χοροί
 • Παιχνίδια κρίσης και σκέψης
 • Εικαστικά
 • Κατασκευές
 • Μουσική
 • Επιτραπέζια
 • Κουκλοθέατρο
 • Ταινίες
 • ∆ιαδραστικά παιχνίδια.

Επίσης, θα περιλαµβάνεται ανά περίοδο και µία ηµερήσια εκδροµή εκπαιδευτικού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα.

Το φετινό πρόγραµµα θα µπορεί να καλύψει συνολικά 1.900 θέσεις παιδιών. Ο µέγιστος αριθµός των παιδιών ανά περίοδο που µπορούν να συµµετέχουν διαµορφώνεται ως εξής:

Α’ Περίοδος: 800 παιδιά

Β’ Περίοδος: 700 παιδιά

Γ’ Περίοδος: 400 παιδιά

 

Η εισήγηση του θέματος στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και τα σχετικά:

-7ο ΘΕΜΑ.pdf

Categories: ΑΘΛΗΤΙΚΑ