ΝΕΑ

ΠΟΣΟ ΜΑΜΟΥΘ 7 ΕΚ € ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

Ένα ποσό …μαμούθ, της τάξης των 7.235.400 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ θα διατεθεί, βάσει της σχετικής μελέτης, για ασφαλτοστρώσεις στο ταλαιπωρημένο από τις  εκσκαφές, λόγω των έργων αποχέτευσης, οδικού δικτύου των επτά τοπικών ενοτήτων. Το θέμα θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο της προσεχούς Τρίτης-26 Μαϊου (Νο 8 της ημερήσιας διάταξης) με τίτλο: «ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

Στη μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία περιλαμβάνονται εργασίες επιστρώσεων σε οδούς που έχουν ολοκληρωθεί τα έργα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων, καθώς και οι ιδιωτικές συνδέσεις αλλά και κύριες οδούς του Δήμου που έχουν ανάγκη άμεσης συντήρησης καθώς εξυπηρετούν μεγάλο όγκο οχημάτων καθημερινά.

Όπως σημειώνεται αρμοδίως, «η Τεχνική Υπηρεσία προέβη στη σύνταξη της ανωτέρω μελέτης και την απέστειλε στην Περιφέρεια Αττικής για ένταξη στον προγραμματισμό της για χρηματοδότηση. Ακολούθως απεστάλη το (β) σχετικό με παρατηρήσεις επί της υποβληθείσας μελέτης. Η Τεχνική Υπηρεσία ενσωμάτωσε τις παρατηρήσεις στη μελέτη και την υποβάλλει προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο».

Στην τεχνική έκθεση τονίζεται επίσης ότι «λήφθηκαν υπόψη αιτήματα δημοτών, Τοπικών συμβουλίων καθώς και οι πραγματικές ανάγκες για την εκτέλεση εργασιών, όπως αυτές διαπιστώθηκαν από αυτοψίες των μηχανικών της Τεχνικής Υπηρεσίας. Κριτήριο επιλογής ήταν επίσης και η ολοκλήρωση των έργων υποδομής (αποχέτευση ομβρίων, ακαθάρτων) στις οδούς προς ανακατασκευή, ώστε να μην καταστραφεί το νέο οδόστρωμα. Τέλος, περιλήφθηκαν οδοί που αν και εκκρεμεί η ολοκλήρωση των έργων υποδομής, αποτελούν κύριες οδούς των Δημοτικών Κοινοτήτων που παραλαμβάνουν καθημερινά μεγάλο όγκο οχημάτων.

Στη μελέτη περιλαμβάνονται:

  1. Ανακατασκευή υφιστάμενων ασφαλτοστρωμένων οδών
  2. Αντικατάσταση οδοστρωμάτων από σκυρόδεμα με άσφαλτο
  3. Διαμόρφωση σταμπωτού δαπέδου με όψη κυβόλιθου».

 

Η εισήγηση, η τεχνική έκθεση, ο πίνακας των υπό ασφαλτόστρωση οδών και όλα τα σχετικά παρατίθενται:

Categories: ΝΕΑ

1 reply »