ΝΕΑ

ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΣΩ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ ΙΙ»

Μέσω του «ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ ΙΙ» θα κατασκευαστούν ή θα αναβαθμιστούν τα στέγαστρα των στάσεων του Δήμου Διονύσου για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Η πρόταση είχε υποβληθεί από την προηγούμενη Διοίκηση Ζαμάνη. Πρόκειται για  “Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και την αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Διόνυσου – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”, προϋπολογισμού 100.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 50.000 ευρώ θα καταβληθούν από το ταμείο του Δήμου ( Ίδιους Πόρους).

Η απόφαση αυτή είναι μεταξύ των 29 του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκαν την Παρασκευή-22 Μαΐου και εντάσσουν στο πρόγραμμα αντίστοιχο αριθμό πράξεων Δήμων στις Προσκλήσεις IV, V, VIII και IX του “Φιλόδημου II.

Categories: ΝΕΑ