Ημέρα: 4 Ιουνίου 2020

ΟΥΔΕΙΣ «ΘΕΤΙΚΟΣ» ΣΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Ο κορωνοϊός δεν …ευδοκιμεί, απ’ ότι φαίνεται, στα μέρη μας…Ο προληπτικός έλεγχος που έγινε στο προσωπικό του Δήμου Διονύσου ολοκληρώθηκε δίχως να ανιχνευθεί κάποιο κρούσμα  του Covid-19. Τα τεστ πραγματοποιήθηκαν  στους υπαλλήλους των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου από κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ στο διάστημα από […]

ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Η ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Στη διακριτική ευχέρεια του οικείου Ο.Τ.Α. εναπόκειται η επαναλειτουργία των παιδικών χαρών, εφόσον βέβαια πληρούνται όλες προδιαγραφές ασφαλείας, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών. Ειδικότερα: Στο πνεύμα των διατάξεων της από 1η.05.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού […]