ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ

ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ …ΧΑΡΤΙΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΘΕΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

Με χαρακτηριστική καθυστέρηση μιας εβδομάδας η παράταξη «Εύπολις» αποφάσισε να τοποθετηθεί δημοσίως για την απαράδεκτη και πέρα από κάθε λογική διαδικασία για τους δασικούς χάρτες. Φυσικά, «δεν κομίζει γλαύκας εις Αθήνας» επαναλαμβάνοντας τα αυτονόητα: ταλαιπωρία για τους πολίτες που πιέζονται και αγχώνονται εν μέσω θερινών διακοπών, πολλά χαρτιά, διαδικασία πολυσύνθετη δίχως σκοπό και λόγο, η οποία, θυμίζουμε, πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 21 Αυγούστου.

 

Εύπολις Δήμος Διονύσου

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

“Καθορισμός των διοικητικών πράξεων, των λοιπών πρόσφορων στοιχείων, των τεχνικών προδιαγραφών και της διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών κατά το άρθρο 48 του ν. 4685/2020 (Α’ 92).

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/2020

ΦΕΚ 2773/Β/8-7-2020”

Στα κωμικοτραγικά που διαδραματίζονται εν μέσω θερινών διακοπών και έξαρσης των κρουσμάτων Covid 19 είναι και η πρόσκληση των δασαρχείων να προσκομίσουν οι πολίτες τα παρακάτω στοιχεία όπως αναφέρονται στην παραπάνω Υπουργική Απόφαση.

Β. Για τη λήψη υπόψη – σε εφαρμογή της παραγράφου 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020 – των διοικητικών πράξεων του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει (οικοδομικές άδειες προ του 1975), προσκομίζονται από τους ενδιαφερόμενους στην αρμόδια Δασική Υπηρεσία, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της σχετικής πρόσκλησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της παρούσας, τα ακόλουθα αποδεικτικά στοιχεία:

1.Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας.

2.Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού ότι το υπόψη κτίσμα ή τμήμα αυτού έχει κατασκευαστεί κατ’ εφαρμογή άδειας που δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί.

3.Αποτύπωση της αναγκαίας επιφάνειας για την εφαρμογή της συγκεκριμένης οικοδομικής άδειας από ιδιώτη μηχανικό σε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87, με επιπρόσθετη βεβαίωση για τα όρια αρτιότητας που ίσχυαν κατά τον χρόνο έκδοσης της εν λόγω οικοδομικής άδειας, βάσει του θεωρημένου τοπογραφικού διαγράμματος που τη συνοδεύει.

H προσκόμιση των ανωτέρω στοιχείων δεν απαιτείται, αν έχουν ήδη συνυποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο αντιρρήσεις του κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη, με τις οποίες σκοπείται η εξαίρεση από το δασικό χάρτη της υπόψη έκτασης για τον ανωτέρω λόγο (ήτοι ως απολύτως αναγκαίας για την εφαρμογή οικοδομικής άδειας προ του 1975, που δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί).

Γ. Για τη λήψη υπόψη – σε εφαρμογή της παραγράφου 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020 – των διοικητικών πράξεων του πέμπτου εδαφίου της παρ 7. του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει (οικοδομικές άδειες εκδοθείσες πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4030/2011), προσκομίζονται από τους ενδιαφερόμενους στην αρμόδια Δασική Υπηρεσία, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της σχετικής πρόσκλησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της παρούσας, τα ακόλουθα αποδεικτικά στοιχεία:

1.Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας.

2.Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού ότι η υπόψη άδεια δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί ακόμα και αν δεν έχει υλοποιηθεί.

3.Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού για τα όρια αρτιότητας που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της εν λόγω οικοδομικής άδειας, βάσει του θεωρημένου τοπογραφικού διαγράμματος που τη συνοδεύει.

4.Αποτύπωση της αναγκαίας επιφάνειας για την εφαρμογή της συγκεκριμένης οικοδομικής άδειας από ιδιώτη μηχανικό σε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

H προσκόμιση των ανωτέρω στοιχείων δεν απαιτείται, αν έχουν ήδη συνυποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο αντιρρήσεις του κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη, με τις οποίες σκοπείται η εξαίρεση από το δασικό χάρτη της υπόψη έκτασης για τον ανωτέρω λόγο (ήτοι ως απολύτως αναγκαίας για την εφαρμογή οικοδομικής άδειας προ της έναρξης ισχύος του ν. 4030/2011, που δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί, ακόμα και αν δεν έχει υλοποιηθεί).

Διαβάζοντας τα παραπάνω είναι απολύτως επιβεβλημένο και αναγκαίο το Υπουργείο κατόπιν πίεσης των αρμοδίων συλλογικών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΕ), των Περιφερειών, των Δήμων, του Τεχνικού Επιμελητηρίου (ΤΕΕ) και όποιων άλλων συλλογικών φορέων, να παρέμβει στην διαδικασία προκειμένου να μην ταλαιπωρηθούν χιλιάδες πολιτών σε αυτή την πολυσύνθετη διαδικασία σε τόσο πιεστικό χρόνο και με αμφίβολα αποτελέσματα.

 

Categories: ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ