ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΞΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου θα συνεδριάσει ξανά το Δημοτικό Συμβούλιο. Βάσει του νόμου, το ανώτατο όργανο του Δήμου πρέπει να συνέλθει τουλάχιστον μια φορά μέσα στο μήνα. Εντός του Αυγούστου δεν έχει γίνει μέχρι τώρα συνεδρίαση.

Μετά τις 24 Αυγούστου προγραμματίζεται λοιπόν το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο με πολλά θέματα τα οποία έχουν συσσωρευτεί. Θα είναι δε καθοριστικής σημασίας, καθώς θα επανεξεταστεί η κατάσταση με βάση τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον κορωνοϊό και θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για τα «Διονύσια» (2-13 Σεπτεμβρίου) και τα σχολεία.