ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ-25/8 ΜΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΣ, ΟΕ

Επιστροφή στη δράση στα δημοτικά πράγματα, μετά τις σύντομες διακοπές του Δεκαπενταύγουστου, με συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής την προσεχή Τρίτη-25 Αυγούστου. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα συνέλθει με τηλεδιάσκεψη στις 19.30 με 21 θέματα στη ημερήσια διάταξη, από τα οποία ξεχωρίζουν ο καθορισμός των διδάκτρων της Μουσικής Σχολής και των επιμορφωτικών σεμιναρίων προς τους δημότες (Νο 1), η 6η κατά σειρά αναμόρφωση του προϋπολογισμού λόγω των πρόσκαιρων αναγκών που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού (Νο 2), η συμμετοχή του  Δήμο Διονύσου στον πλειστηριασμό του ακινήτου των εκπαιδευτηρίων Καργάκου (Νο 6), το πλαίσιο προτάσεων του Δήμου Διονύσου για το μείζον και φλέγον ζήτημα του οικιστικού (Νο 7), τέλος, τα παραχωρητήρια των αθλητικών εγκαταστάσεων στους αθλητικούς συλλόγους της περιοχής. Φυσικά, υπάρχουν πάλι πρωτόκολλα οριστικής  παραλαβής υπηρεσιών, 10 τον αριθμό (Νο 9-18).

Δια ζώσης, αλλά κεκλεισµένων των θυρών για το κοινό θα συνεδριάσει η Οικονοµική Επιτροπή, την Τρίτη-25/8 επίσης, αλλά στις 9 το πρωί, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου, επί της οδού Λ. Μαραθώνας 29 & Αθ. ∆ιάκου 1. Η ημερήσια διάταξη αριθμεί 8 θέματα, από τα οποία ξεχωρίζει η ετήσια επιχορήγηση των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής (Νο 5).

Η ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου:

 

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ 1ο: «Περί Καθορισμού του Πλαισίου Τιμολογιακής Πολιτικής που θα ακολουθηθεί για τη Μουσική Σχολή και τα Επιμορφωτικά Μαθήματα του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 2ο: «6η δεσμευτική αναμόρφωση π/υ 2020 για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Διονύσου λόγω εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19».

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δικηγορικής αμοιβής σύμφωνα με την 302/2020 απόφαση της Ο.Ε.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΘΕΜΑ 4ο: Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2019 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 5ο: Εισήγηση απαλλαγής οφειλετών από προσαυξήσεις χρεώσεων

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 6ο: «Λήψη Απόφασης έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Διονύσου ως πλειοδότη σε ηλεκτρονικά γενόμενη εκπλειστηρίαση του ακινήτου “Εκπαιδευτήρια Β. Καργάκου & Σία Ε.Π.Ε.” την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020 και εξουσιοδότηση του Δημάρχου υποβολής προσφοράς για την αγορά του ακινήτου».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 7ο: Διατύπωση πλαισίου θέσεων Δήμου Διονύσου κατά τη διαβούλευση του νομοσχεδίου « Για τον εκσυγχρονισμό της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας» όσον αφορά το οικιστικό.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση απόσυρσης της υπ’ αρ. πρωτ. 12370/29-12-2016 αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Διονύσου με κωδικό mis 5004040, που αφορά στην πράξη με τίτλο: «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Διονύσου», και έχει υποβληθεί στην προηγούμενη πρόσκληση του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ με Κωδικό: 14.6i.26-27.1 (όπως τροποποιήθηκε), Α/Α ΟΠΣ 1465

ΘΕΜΑ 9ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς ογκωδών απορριμάτων, Ανάδοχος ΠAΥΛΑΚΗΣ.

ΘΕΜΑ 10ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση και προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας TOSHIBA

ΘΕΜΑ 11ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Δαπάνες Επιθεώρησης και επισκευής – συντήρησης πιστοποιημένων παιδικών χαρών Δήμου Διονύσου»

ΘΕΜΑ 12ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση και προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας RICOH».

ΘΕΜΑ 13ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ KHO6056 & ΚΗΙ7256 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ε.Π.Ε.».

ΘΕΜΑ 14ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ- Ι ΤΣΟΤΡΑΣ Α.Ε.».

ΘΕΜΑ 15ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΙΕΤΣΕΛ».

ΘΕΜΑ 16ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ , ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΑΞΕΚΩ».

ΘΕΜΑ 17ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «την παροχή υπηρεσιών εργασιών οδοκαθαρισμού & συντήρησης καθαριότητας (οδών πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων των επτά δημοτικών ενοτήτων) Δήμου Διονύσου»

ΘΕΜΑ 18ο: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής τμημάτων των υπηρεσιών για τη μεταφορά πολιτών για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές & αθλητικές εκδηλώσεις. Ανάδοχος. Σαρρής Δ & Α Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ 19ο: «Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου ως Προέδρου με τον αναπληρωτή του, στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2020».

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΜΑ 20ο: «Αίτηση για παράταση ταφής».

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 21ο: Παραχώρηση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Διονύσου ως έδρα αγώνων και προπονήσεων σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία του Δήμου μας για την αγωνιστική περίοδο 2020 – 2021.

 

ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ημερήσια διάταξη της Οικονομικής Επιτροπής:

 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση Πρακτικών 1 & 2 Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού για την “Προµήθεια οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισµού ∆ήµου ∆ιονύσου, Οµάδα Β’ ∆ιαξονικός Ελκυστήρας”.

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση χρονικής παράτασης και τροποποίηση κατανοµής ποσού που δεν θα υπερβαίνει το ποσό της υπ΄ αριθ 32058/7-8-2019 σύµβασης (µη ουσιώδηs τροποποίηση) σύµφωνα µε το άρθρο 132 παρ. 1 περ. ε’ του Ν4412/2016, για την “Επιθεώρηση και Επισκευή – Συντήρηση Πιστοποιηµένων Παιδικών χαρών ∆ήµου ∆ιονύσου “.

ΘΕΜΑ 3ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής της υπαλλήλου του ∆ήµου Σαρκίρη Ιωάννη και έγκριση απόδοσης λογαριασµού».

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 4ο : «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2020».

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 5ο : Εξειδίκευση Πίστωσης για την παροχή χρηµατικής επιχορήγησης έτους 2020 σε Πολιτιστικούς, Αθλητικούς Συλλόγους-Σωµατεία και Ιερούς Ναούς µε έδρα εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου ∆ιονύσου».

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση µελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια Ηλεκτρολογικών Ειδών».

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη Α.Ο.Ε για έγκριση ή µη άσκησης ενδίκου µέσου κατά 13 αποφάσεων του Μ∆ΠρΑθ ακύρωσης αποφάσεων της πρώην ∆.Κ Κρυονερίου επιβολής τελών εις βάρος της ‘ΝΕΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ’.

ΘΕΜΑ 8ο: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΣΚΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΡΗΜΟ∆ΙΚΙΑΣ.