ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΜ

Τη δυνατότητα να προσλάβουν οι δήμοι συμβασιούχους προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση των δηλώσεων για τα αδήλωτα τετραγωνικά προβλέπει διάταξη του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή, αν και η ίδια ρύθμιση υπήρχε και στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών. Παράλληλα προβλέπεται η παράταση της προθεσμίας για τα αδήλωτα τετραγωνικά έως 30 Σεπτεμβρίου όπως είχε ανακοινωθεί από τον υπουργό Εσωτερικών.

Σε ότι αφορά την πρόσληψη συμβασιούχων η διάταξη προβλέπει ότι την αποφασιστική αρμοδιότητα έχει η Οικονομική Επιτροπή των δήμων.

Οι δηλώσεις εκκαθαρίζονται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες των δήμων έως τις 11 Νοεμβρίου 2020. Αποκλειστικά για την υποβοήθηση των Υπηρεσιών αυτών είναι δυνατή η πρόσληψη προσωπικού ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας, οποιασδήποτε ειδικότητας, με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου. Η σύναψη των συμβάσεων γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, τότε με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία στη συνέχεια, εγκρίνεται, υποχρεωτικά από το δημοτικό συμβούλιο του οικείου δήμους, στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του.

 

eggrafo

Categories: ΕΡΓΑΣΙΑ