ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΟΔΗΛΑΤΑΔΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ-20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ποδηλατοδρομία στο πλαίσιο της “Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Κινητικότητας 2020”, σε συνδιοργάνωση µε τους αθλητικούς συλλόγους της περιοχής διοργανώνει ο Δήμος Διονύσου την μεθεπόμενη Κυριακή-20 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, στη Λεωφόρο ∆ροσιάς – Σταµάτας. Αφετηρία θα είναι η πλατεία της ∆ροσιάς και ο τερµατισµός θα γίνει στην πλατεία της Σταµάτας.

Κατά τη διάρκεια όλης της εβδοµάδας ευρωπαϊκής κινητικότητας επίσης θα διοργανωθεί διαγωνισµός ζωγραφικής στα σχολεία του ∆ήµου µας µε θέµα την ελεύθερη µετακίνηση, προωθώντας το µήνυµα της φετινής εκστρατείας.

Η “Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Κινητικότητας” (ΕΕΚ) από το 2002 έχει καθιερωθεί ως ο σηµαντικότερος θεσµός σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την προαγωγή βιώσιµων προτύπων κινητικότητας και κατ’ επέκταση για τη διαµόρφωση και ανάπτυξη περιβαλλοντικού ήθους.

Σκοπός των δράσεων που υλοποιούνται το διάστηµα 16 – 22 Σεπτεµβρίου είναι η ενθάρρυνση των ευρωπαϊκών τοπικών αρχών στην εισαγωγή και προώθηση βιώσιµων τρόπων µεταφοράς στον αστικό ιστό και η ευαισθητοποίηση των πολιτών στη χρήση εναλλακτικών τρόπων µετακίνησής τους.

Η εβδοµάδα κορυφώνεται µε την “Ηµέρα χωρίς αυτοκίνητο” κατά την οποία µεγάλα τµήµατα της πόλης κλείνουν για τα αυτοκίνητα, αφήνοντας ελεύθερο χώρο στους πεζούς, στους ποδηλάτες και τα µέσα µαζικής µεταφοράς. Η “Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Κινητικότητας” (ΕΕΚ) εστιάζει κάθε χρόνο σε διαφορετικά θέµατα που συνδέονται µε τη βιώσιµη αστικής κινητικότητα. Το θέµα που επιλέχθηκε για το 2020 είναι “Πράσινη µετακίνηση χωρίς ρύπους για όλους” (Zero – emission mobility for all) και το σύνθηµα “Μετακινήσου υπεύθυνα!”

Οι δράσεις θα υποστηριχθούν από την Τροχαία για την ασφαλή διεξαγωγή της ποδηλατάδας.

Το προϋπολογιζόµενο κόστος της διοργάνωσης ανέρχεται στο ποσό των 350,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.

Categories: ΑΘΛΗΤΙΚΑ