ΝΕΑ

ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΥΣ 7 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ – ΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ

Τελικά δεν έγινε κάποια αλλαγή στους Αντιδημάρχους, όπως ψιθυριζόταν ευρέως τον τελευταίο καιρό. Με απόφαση του Δημάρχου Γιάννη Καλαφατέλη που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια παραμένουν στα πόστα τους και οι επτά, που είχαν οριστεί πέρσι, την 1η Σεπτεμβρίου 2019. Ήτοι:

-Ιωάννης Τσουδερός: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών. Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, χθες Τρίτη, ψηφίστηκε πάλι Αντιπρόεδρός της.

-Στέφανος Κριεμάδης: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Δημοτικών Έργων.

-Ιωάννης Φωτάκης: Αντιδήμαρχος Στρατηγικού Χωροταξικού Σχεδιασμού και Υποδομών, επίσης Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

-Χρήστος Παπαβασιλείου: Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Τοπικών Παρεμβάσεων.

-Νίκος Καρυστινός: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού & Κοινωνικής Πολιτικής.

-Γιούλα Λακαφώση: Αντιδήμαρχος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

-Χρήστος Τσεβάς: Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας.

Οι κ Φωτάκης, Παπαβασιλείου είναι άμισθοι, επειδή προτίμησαν τις παχυλές συντάξεις τους.

Categories: ΝΕΑ