ΑΘΛΗΤΙΚΑ

12,5 EK € ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΩΝ

Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για αύξηση του προϋπολογισμού της Πρόσκλησης IV του Προγράμματος “Φιλόδημος ΙΙ” κατά 12.500.000,00 ευρώ, δημοσιεύθηκε την 25η Σεπτεμβρίου.  Πρόκειται για την Πρόσκληση που έχει ως αντικείμενο τη χρηματοδότηση της «κατασκευής, επισκευής και συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».

Ειδικότερα, με την Απόφαση (που αποτελεί στη σειρά την 6η τροποποιητική που εκδίδεται) επέρχονται οι εξής δύο μεταβολές:

– τροποποιείται ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης από 150.000.000 ευρώ σε 162.500.000 ευρώ.

– αλλάζει η διάρκεια εφαρμογής, καθώς ορίζεται πως το Πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Υπενθυμίζεται πως η εν λόγω Πρόσκληση είχε εκδοθεί από την προηγούμενη Κυβέρνηση τον Ιανουαρίου 2019, με προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια    και αντικείμενο τη χρηματοδότηση των Δήμων για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και κάθε άλλης συναφούς δράσης αυτών, που στόχο έχει τη βελτίωση των εν λόγω υποδομών και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του ερασιτεχνικού και μαζικού αθλητισμού.

Ο προϋπολογισμός της είχε αυξηθεί επίσης επί προηγούμενης Κυβέρνησης, τον Ιούνιο 2019, διαμορφούμενος από 50 σε 150 εκατομμύρια  ευρώ.

Το πλήρες κείμενο της νέας αριθμ. 61068/24.9.2020 τροποποιητικής Απόφασης βρίσκεται ΕΔΩ.

Μπορείτε συναφώς να θυμηθείτε:

«Φιλόδημος ΙΙ”: Επιπλέον 18 εκατομ. για τα αδέσποτα» εδώ

«“Φιλόδημος ΙΙ”: Αύξηση 11,4 εκατομ. στην Πρόσκληση των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων» εδώ.

*Πηγή: airetos.gr

-Σχετικά άρθρα:

*42 ΕΚ € ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΑΔΕΣΠΟΤΑ

Categories: ΑΘΛΗΤΙΚΑ