ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΠΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ

Σε ανοιχτή συζήτηση, μέσω τηλεδιάσκεψης, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι πολίτες με θέμα την τροποποίηση-αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Ροδόπολης. Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει την Τετάρτη- 4 Νοεμβρίου, ώρα 19:00, παρουσία του μελετητή, προκειμένου γίνουν ερωτήσεις και να δοθούν απαντήσεις και διευκρινήσεις επί του θέματος. Την πρόσκληση απευθύνει ο

Αντιδήμαρχος Στρατηγικού Χωροταξικού Σχεδιασμού και Υποδομών Γιάννης Φωτάκης.

Για τη συμμετοχή θα πρέπει να προηγηθεί αίτηση-εκδήλωση ενδιαφέροντος το αργότερο μέχρι 30/10/2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Τεχνικής Υπηρεσίας ty@dionysos.gr, με αναφορά στα στοιχεία: ονοματεπώνυμο, δ/νση κατοικίας καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση.

Οι λοιπές τεχνικές οδηγίες θα αποσταλούν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (emails) των ενδιαφερομένων.

Η ίδια διαδικασία θα προηγηθεί ως δοκιμή (test) την 2/11/2020 και ώρα 13.00 μμ.  

Categories: ΚΟΙΝΩΝΙΑ