ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΟΙ …ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ κ ΡΑΪΚΟΥ – ΣΩΡΕΙΑ ΠΑΡΑΤΥΠΙΩΝ ΔΕΙΧΝΕΙ Ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Μείζον πολιτικό ζήτημα εγείρεται με τη στάση που τήρησε σήμερα η Οικονομική Επιτροπή στο θέμα Νο 3 της ημερήσιας διάταξης και αφορά την ασκηθείσα αγωγή της Τεχνικής Εταιρείας «Πυραμίς» κατά του Δήμου. Ούτε λίγο, ούτε πολύ οι τέσσερις σύμβουλοι της διοίκησης και μέλη της Ο.Ε. (Καλαφατέλης, Κριεμάδης, Τσουδερός, Λακαφώση) πήγαν κόντρα στην εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας (Γιάννης Βασιλείου), αποφασίζοντας να μην στείλουν την υπόθεση στον εισαγγελέα για να διερευνηθεί ποινικά. Συμφώνησαν μόνο στο πρώτο σκέλος της πρότασης του δικηγόρου του Δήμου Διονύσου να αποκρουστεί η αγωγή της «Πυραμίς ΑΤΕ» με την οποία διεκδικεί ποσό 124.299,26 ευρώ πλέον ΦΠΑ.   

Η ουσία είναι πως ο κ Βασιλείου στην εμπεριστατωμένη εισήγησή του προς την Οικονομική Επιτροπή αμφισβητεί με στοιχεία ότι η εν λόγω εταιρεία έκανε έργα που κόστισαν 124.299,26 ευρώ. Στον αντίποδα, επισημαίνει αφενός πως «η Τεχνική Υπηρεσία (του Δήμου Διονύσου) αναγνωρίζει ότι οι πραγματικά κατασκευασμένες εργασίες ανέρχονται σε ποσοστό μόλις 17,3% από τις επιμετρημένες», αφετέρου «η Τ.Υ. δεν μπορεί να πιστοποιήσει  ότι οι εργασίες αυτές εκτελέστηκαν από την ενάγουσα εταιρεία, καθώς δεν επέβλεψε την εκτέλεσή τους».

Αλλά ο κ Βασιλείου δεν μένει μόνο εκεί. Θεωρεί ότι «οι συνημμένες επιμετρήσεις είναι αναληθείς και ανακριβείς, αφού είτε περιλαμβάνουν εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί (Ελαίας, Φιλίππου), είτε εργασίες που έχουν εκτελεστεί σε ιδιωτικό χώρο (Πάροδος Ελ. Βενιζέλου), είτε εργασίες με ποσότητες μεγαλύτερες από τις επιμετρηθείσες από τους μηχανικούς της Υπηρεσίας (Ταϋγέτου, Νυμφών, Αγ. Νικολάου, Χρυσοκελλαρίας, Μαγνησίας). Σύμφωνα με τις διορθώσεις, που προέκυψαν από τις επιμετρήσεις των εμφανών ποσοτήτων των εργασιών, η πραγματική συνολική δαπάνη είναι 21.564,87€ αντί 126.959,94€ που διεκδικεί η εταιρεία, διαφορά που ανέρχεται σε 105.395,07€».

Συμπεραίνει λοιπόν ότι το ποσό που θα έπρεπε να ζητηθεί από την εταιρεία είναι μόλις 10.782,44 πλέον ΦΠΑ, σύνολο 13.370,22€.

Προχωρώντας παρακάτω ο επί σειρά ετών δικηγόρος του Δήμου Διονύσου διατυπώνει σοβαρά ερωτηματικά (α, β, γ, δ), χρησιμοποιώντας την λέξη «επεμβάσεις» σε εισαγωγικά, δείχνοντας ως υπεύθυνο για σωρεία παρατυπιών στα έγγραφα τον τότε Αντιδήμαρχο Δημήτρη Ράϊκο, που έχει υπογράψει όλες τις συμπεριλαμβανόμενες στον φάκελο τεχνικές εκθέσεις.

Τα ερωτηματικά γ) και δ) που θέτει είναι ενδεικτικά:

«…γ) Μήπως η ανάγκη αυτή των «επεμβάσεων» καθορίσθηκε και επιλέχθηκε για την παράκαμψη των αρχικών, επί της 1ης αγωγής, διαπιστώσεων της ΤΥ, όπως λ.χ. πρόκειται για το ανύπαρκτο εργασιών στην οδό Λασιθίου? Μήπως η βεβιασμένη κίνηση προς τούτο, οδήγησε σε 2ο λάθος, ήτοι της εμφάνισης εργασιών στην προστεθείσα οδό Φιλίππου όπου σύμφωνα με την νέες απόψεις της Τ.Υ το εμφανιζόμενο σκυρόδεμα διαπιστώθηκε ότι προϋπήρχε του έτους 2018?

δ) Μήπως, υπό το φως των διαπιστώσεων της ΤΥ τα εμφανιζόμενα στην 2η αγωγή έργα με τα συνοδευτικά τους έγγραφα στοιχεία, προκύπτει το εύλογο ερώτημα, αν όχι η βεβαιότητα, ότι ΔΕΝ συντάχθηκαν κατά τον χρόνο που φέρονται αλλά μετά την γνώση της εκφρασθείσας θέσης της ΤΥ ήτοι σε πρόσφατο χρόνο? Και εάν είναι έτσι, τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο ομιχλώδη, αφού ανακύπτουν αλλεπάλληλα ερωτηματικά για τον τρόπο σύνταξης και της επίσημης βεβαίωσης (δια της θέσεως της σχετικής σφραγίδας και της κτήσης της) από τον συντάκτη τους».

Με δυο λόγια ο κ Βασιλείου υπονοεί πως ο Δημήτρης Ράϊκος, αφότου παρέδωσε στη διοίκηση Καλαφατέλη υπόγραφε και μετά από τη 1η Σεπτεμβρίου 2019 έγγραφα, βάζοντας τη σφραγίδα του ως εν ενεργεία Αντιδήμαρχος, την οποία προφανώς είχε πάρει μαζί του και χρησιμοποιούσε.

Δημήτρης Ράϊκος

Ολόκληρη η εισήγηση του δικηγόρου Γιάννη Βασιλείου είναι κόλαφος για τις μεθοδεύσεις του κ Ράικου και συμπεριλαμβάνεται στα σχετικά της ημερήσιας διάταξης της σημερινής Οικονομικής Επιτροπής (3ο ΘΕΜΑ.pdf). Το δε θέμα υπ’ αριθμόν 3 είχε τίτλο:

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ 3ο : «ΛΗΨΗ Α.Ο.Ε ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΘΕΙΣΑΣ 2ης ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ‘ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ’ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ».

Στη συζήτηση το πρωί στην Οικονομική Επιτροπή το παρών έδωσε και ο νομικός σύμβουλος του Δημάρχου Καλαφατέλη επί της διαφάνειας κ Νίκος Παπαϊωάννου, ο οποίος επιχειρηματολογώντας ανέφερε πως «αν προκύψουν ποινικές ευθύνες στο μέλλον, τότε μπορεί να διεκδικήσει ο Δήμος Διονύσου ό, τι του αναλογεί». Τώρα, πως είναι δυνατόν να προκύψουν ποινικές ευθύνες χωρίς να φθάσει η υπόθεση στον εισαγγελέα, που είναι ο μόνος καθ’ ύλην αρμόδιος να διερευνήσει και να βρει τυχόν παρασπονδίες του νόμου, ένας Θεός ξέρει.  

Την «αλλαγμένη» από τη διοίκηση εισήγηση καταψήφισαν οι Ζαμάνης, Τσούκας.

Για να διαβάσετε την εισήγηση του δικηγόρου Γιάννη Βασιλείου πατήστε:  3ο ΘΕΜΑ.pdf.

Categories: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ