DIMOTISD

ΟΜΗΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗ Ο ΡΑΪΚΟΣ ΛΟΓΩ «ΠΥΡΑΜΙΔΑΣ»

Αναλυτικά και βήμα-βήμα ο Δημότης Διονύσου (dimotisd.blogspot.com) εξηγεί γιατί ο εκλεγμένος με την αντιπολίτευση («Ανοιχτοί Ορίζοντες»), πρώην Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημήτρης Ράϊκος, έχει γίνει ο πιο πιστός στρατιώτης του «συστήματος Καλαφατέλη». Το σκάνδαλο  «Πυραμίς ΑΤΕ» είναι ο λόγος για την περί ου ο λόγος ομηρία.

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2020

ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ «ΠΥΡΑΜΙΔΑ» Νο 1

    Η «Πυραμίς Α.Τ.Ε.» είναι μία Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία που, κατά την Άνοιξη έτους 2019, δούλευε στο Δήμο Διονύσου σαν υπεργολάβος της «Τοξότης Α.Ε.» για τη κατασκευή έργων αποχέτευσης. Εξ αυτού του λόγου, προφανώς, ο τότε αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Ράϊκος γνωρίστηκε με τους ανθρώπους της Πυραμίδας και ανέθεσε … προφορικά (!!!) στην εν λόγω εταιρεία να εκτελέσει διάφορα έργα συνολικής δαπάνης 125 χιλιάδων ευρώ περίπου, χωρίς ΦΠΑ, ή 155 χιλιάδων ευρώ περίπου, με ΦΠΑ.
   Και, όχι μόνον αυτό, αλλά ο ίδιος αυτός ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Ράϊκος, ενεργώντας ΑΝΑΡΜΟΔΙΩΣ (δηλαδή ΠΑΡΑΝΟΜΑ), σφράγισε με τη σφραγίδα του Δήμου και υπέγραψε ΜΟΝΟΣ του και ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΓΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ της Τεχνικής Υπηρεσίας (Τ.Υ.) τις αντίστοιχες Τεχνικές Εκθέσεις, Τελικές Αναλυτικές Επιμετρήσεις, Τιμολογήσεις Εκτελεσθεισών Εργασιών, κλπ. έγγραφα τα οποία νομίμως έπρεπε να είχαν συνταχθεί ελεγχθεί και εγκριθεί επιμελεία των υπαλλήλων της Τ.Υ.
    Γενικά, δεν τηρήθηκε καμία από τις νόμιμες διαδικασίες που διέπουν τα δημόσια έργα.  
  Δηλαδή, ο εν λόγω αντιδήμαρχος, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους της Πυραμίδας, αυθαιρετούσαν-παρανομούσαν σκανδαλωδώς.

    Όπως είναι αυτονόητο, ο Δήμος δε μπορούσε να πληρώσει, οπότε, αρχές Δεκεμβρίου έτους 2019, οπότε του κοινοποιήθηκε αγωγή  της Πυραμίδας, που ζητούσε να της καταβληθεί το άνω ποσό.

   Ο δικηγόρος του Δήμου Ιωάννης Βασιλείου ζήτησε τις σχετικές απόψεις της Τ.Υ. επί του θέματος από τις οποίες προέκυπτε ότι «οι συνημμένες επιμετρήσεις είναι αναληθείς και ανακριβείς, αφού είτε περιλαμβάνουν εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί (Ελαίας & Λασιθίου) είτε εργασίες που έχουν εκτελεστεί σε ιδιωτικό χώρο (πάροδος Ελ. Βενιζέλου) είτε εργασίες με ποσότητες μεγαλύτερες από τις επιμετρηθείσες από τους μηχανικούς της Υπηρεσίας…» καθώς και ότι η πραγματική δαπάνη των εκτελεσθέντων έργων τοποθετείται στο ποσόν των 10782,44 Ε (χωρίς ΦΠΑ) αντί της αξιούμενης των 126959,94 Ε (χωρίς ΦΠΑ πάντοτε), ήτοι διαφορά μη δικαιολογούμενη ποσού 113589,72 Ε (χωρίς ΦΠΑ) ή (113589,72Χ1,24=) 140851,25 Ε (με ΦΠΑ).
   Ούτε λίγο ούτε πολύ, εζητείτο από το Δήμο να καταβάλει, ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΑ και χωρίς να τίθεται ζήτημα αδικαιολόγητου πλουτισμού, δεκάδες χιλιάδες ευρώ, ακόμη και για έργα που δεν είχαν εκτελεστεί, δαπάνης (με ΦΠΑ) 141.000 Ε περίπου.

   Δηλονότι, οι υπηρεσιακοί παράγοντες της Τ.Υ., εμμέσως πλην σαφώς, καταλόγιζαν στην Πυραμίδα και στον Ράϊκο σκαστή περίπτωση απάτης (τουλάχιστον) σε βάρος του Δήμου της τάξης των 150 χιλιάδων ευρώ περίπου.

   Κατόπιν αντίστοιχης εισήγησης του Βασιλείου, ελήφθη η υπ’ αρ. 86/25-2-2020 ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.), της οποίας το αποφασιστικό έχει ως εξής: 

                                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

    α) Εξουσιοδοτεί τον δικηγόρο του Δήμου κ. Ιωάννη Βασιλείου να καταθέσει τις προτάσεις του Δήμου προς απόκρουση της αγωγής( υπ.αριθ. καταθ.ΓΑΚ101712-ΕΑΚ9178/20.11.19 της εταιρείας ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ) ως αναληθούς και αβάσιμης με μνεία επί των προτάσεων για το αναγκαίο της διαβίβασης -μέσω του πολιτικού δικαστηρίου- της υπόθεσης προς ποινική διερεύνηση και
   β) Να διαβιβασθεί η υπόθεση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την διερεύνηση τέλεσης αξιοποίνων πράξεων κατά παντός ενεχομένου, μετά δηλώσεως του Δήμου για την παράστασή του «για την υποστήριξη της κατηγορίας (αρ.63 ΚΠΔ) ήτοι ως πολιτικώς ενάγων κατά το προϊσχύσαν δίκαιο, έχων κατά τον πολιτικό νόμο αξίωση για χρηματική ικανοποίηση προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης την οποία υπέστην από τα αδικήματα που θα διαπιστωθούν , για την οποία διατυπώνεται ρητή επιφύλαξη ως προς την προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων πολιτικών δικαστηρίων με σκοπό την ικανοποίηση αυτής ή άλλως τινός από οποιαδήποτε ή και από την ίδια ακόμη αιτία αναφορικά με τα ως άνω αδικήματα.»


    Η πιό πάνω απόφαση ψηφίστηκε από τον προεδρεύοντα αντιπρόεδρο Ιωάννη Τσουδερό και τα μέλη Στέφανο Κριεμάδη, Βασίλειο Φώτο, Αθανάσιο Κρητικό, Διονύσιο Ζαμάνη, Παναγιώτη Τσούκα και Κωνσταντίνο Κουριδάκη.

   Εν όψει των ανωτέρω προφανώς, η Πυραμίδα παραιτήθηκε από το δικόγραφο της αγωγής και η πιό πάνω απόφαση της Ο.Ε. έμεινε ανεκτέλεστη (παρανόμως βέβαια, διότι, κατά νόμον, οι αποφάσεις της Ο.Ε. πρέπει να εκτελούνται).

   Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας υπέβαλε στο Δήμο αίτηση με αρ. πρωτ. 17377/22-7-2020, ρωτώντας γιατί και με ευθύνη ποίου δεν είχε παραπεμφθεί η υπόθεση για ποινική διερεύνηση στην Εισαγγελία (σ’ εκτέλεση του β σκέλους του αποφασιστικού της της άνω 86/2020 απόφασης της Ο.Ε., πέντε μήνες μετά τη λήψη της). Η αίτηση αυτή αγνοήθηκε και δεν απαντήθηκε ποτέ, όπως είναι η πάγια τακτική του Καλαφατέλη. Ανεπισήμως, συστήθηκε (από υπηρεσιακό παράγοντα του Δήμου) στο Ζαμάνη να μην επιμένει αφού, εν πάση περιπτώσει, η αγωγή είχε αποσυρθεί. Επρόκειτο περί προσχήματος, δεδομένου και ότι η υπ’ όψιν απόφαση της Ο.Ε. εξακολουθούσε να ισχύει αλλά και διότι η απάτη, ακόμη και ως απόπειρα, ελέγχεται και κολάζεται ποινικά.

   Βεβαίως, ο Ράϊκος, αν και δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας, συνέχιζε να ψηφίζει κανονικά στο Δημοτικό Συμβούλιο τα θέματα που έφερνε η Διοίκηση Καλαφατέλη (με πρόσχημα το «καλό του τόπου» πάντοτε). Ελάχιστοι είχαν συνδέσει τη στάση του αυτή με την ομηρία του λόγω του σκανδάλου «Πυραμίδα», στο οποίο δεν είχε δοθεί η δέουσα διάσταση. Η υπόθεση δεν είχε περάσει καν «στα ψιλά» των τοπικών Μ.Μ.Ε. είτε και Μ.Μ.Δ. και φαινόταν να είχε κουκουλωθεί δεόντως. 

   Η υπόθεση “έβαινε καλώς” μέχρι τις 11-8-2020, οπότε κοινοποιήθηκε στο Δήμο νέα “βελτιωμένη και διορθωμένη” αγωγή. Με τη νέα αυτή αγωγή της, η Πυραμίδα ζητάει να της καταβάλει ο Δήμος το ποσόν των 124.299,26 Ε πλέον ΦΠΑ, ήτοι συνολικά το ποσόν των (124.299,26Χ1,24=) 154.131,08 Ε για διάφορα έργα που αποφασίστηκαν με αποκλειστική ευθύνη του Ράϊκου και τα οποία εκτελέστηκαν, κοστολογήθηκαν και επιμετρήθηκαν επί τη βάσει εγγράφων σφραγισμένων και υπογεγραμμένων ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟΝ από τον ίδιο, ήτοι ΑΝΑΡΜΟΔΙΩΣΑΥΘΑΙΡΕΤΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ως άνω, όπως τα έγγραφα αυτά διαλαμβάνονται στο σώμα της αγωγής.
    Να σημειωθεί ότι τα πιό πάνω έγγραφα δε φέρουν αριθμό πρωτοκόλλου ή οποιαδήποτε άλλη ένδειξη υπηρεσιακής αρίθμησής τους. Δηλαδή, δεν πρόκειται για υπηρεσιακά έγγραφα αλλά για έγγραφα που εμφανίζονται εικονικά και απατηλά ως τέτοια και τα οποία φέρουν παρανόμως την υπηρεσιακή σφραγίδα και την υπογραφή του Ράϊκου ως υπεύθυνου (δήθεν) αντιδημάρχου.

    Φτου κι απ’ την αρχή λοιπόν το σκάνδαλο «Πυραμίδα».

    Η συνέχεια στο επόμενο δημοσίευμα.

-Σχετικά άρθρα:

*ΟΙ …ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ κ ΡΑΪΚΟΥ – ΣΩΡΕΙΑ ΠΑΡΑΤΥΠΙΩΝ ΔΕΙΧΝΕΙ Ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Categories: DIMOTISD, FRONTPAGE

1 reply »