DIMOTISD

ΣΚΑΝΔΑΛΟ «ΠΥΡΑΜΙΔΑ»-ΡΑΪΚΟΥ, ΜΕΡΟΣ 2ον

Συνέχεια στο μείζον πολιτικό θέμα με το σκάνδαλο της «Πυραμίδας», της τεχνικής εταιρείας που απαιτεί 142.000 ευρώ από το Δήμο Διονύσου για έργα που δεν έχει κάνει και στο οποίο είναι αναμεμειγμένος ο Δημήτρης Ράϊκος, πρώην Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών επί Δημαρχίας Ζαμάνη, δίνει ο Δημότης Διονύσου (dimotisd.blogspot.com). Έχει πολύ ψωμί η υπόθεση…

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2020

ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ «ΠΥΡΑΜΙΔΑ» Νο 2

   Το παρόν δημοσίευμα αποτελεί συνέχεια του από 21-10-2020 δημοσιεύματός μας με τίτλο ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ «ΠΥΡΑΜΙΔΑ» Νο 1.

   Είχαμε μείνει στο σημείο όπου, μετά την απόσυρση της 1ης αγωγής της, η τεχνική εταιρεία «Πυραμίδα» επανήλθε με 2η διαφοροποιημένη αγωγή, ζητώντας από το Δήμο 155 χιλιάδες ευρώ περίπου (με ΦΠΑ) για διάφορα έργα που αποφασίστηκαν, εκτελέστηκαν, κοστολογήθηκαν και επιμετρήθηκαν ΕΡΗΜΗΝ των υπηρεσιακών παραγόντων της Τεχνικής Υπηρεσίας (Τ.Υ.), επί τη βάσει εγγράφων στερούμενων αριθμού πρωτοκόλλου ή οποιασδήποτε άλλης ένδειξης υπηρεσιακής αρίθμησής τους και σφραγισμένων και υπογεγραμμένων ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ από τον τότε αντιδήμαρχο Τ.Υ. Δημήτρη Ράϊκο, ΑΝΑΡΜΟΔΙΩΣΑΥΘΑΙΡΕΤΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ.

   Έρεισμα της πιό πάνω διαφοροποιημένης αγωγής υπήρξαν τα αντίστοιχα διαφοροποιημένα έγγραφα, όπως αυτά προκύπτουν από τη σύγκριση των αρχικών εγγράφων που υπογράφει ο Ράϊκος και παρατίθενται στο σώμα της 1ης αγωγής και των διαφοροποιημένων εγγράφων που υπογράφει ο ίδιος και παρατίθεται στο σώμα της 2ης αγωγής.
   Σημειωτέον εδώ ότι όλα ανεξαίρετα τα πιό πάνω έγγραφα, αρχικά και διαφοροποιημένα, φέρουν ημερομηνίες Άνοιξης έτους 2019.

   Οι διαφοροποιήσεις μεταξύ 1ης και 2ης αγωγής προκύπτουν από τον κάτωθι πίνακα, ο οποίος, σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 25101/12-10-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας (Ν.Υ.), διαλαμβάνεται στο με αρ. πρωτ. 20960/28-9-2020 έγγραφο (νέων απόψεων επί της 2ης αγωγής) της Τ.Υ.     

   Στον πιό πάνω πίνακα φαίνονται οι μερικότερες (ανά οδούς όπου εκτελέστηκαν τα έργα) και οι συνολικές διαφοροποιήσεις μεταξύ 1ης και 2ης αγωγής σε ό,τι αφορά τα διεκδικούμενα ποσά, το πραγματικό κόστος των εκτελεσθεισών εργασιών καθώς και οι διαφορές: διεκδικούμενα ποσά μείον πραγματικό κόστος εκτελεσθεισών εργασιών.
   Σύμφωνα με τον πίνακα αυτόν, η Τ.Υ. κοστολόγησε τις εργασίες που εκτελέσθηκαν στην πραγματικότητα και επιμετρήθηκαν υπηρεσιακά συνολικά στο ύψος των 13.370 ευρώ (με ΦΠΑ). Δηλαδή, η Πυραμίδα, με τη 2η  νέα και διαφοροποιημένη ως άνω αγωγή της, ζητά από το Δήμο να της καταβάλει ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΑ (155-13=)142 χιλιάδες ευρώ περίπου (με ΦΠΑ).

    Να διευκρινιστεί εδώ πως, όταν λέμε «αχρεώστητα», δε σημαίνει βέβαια (εξ αντιδιαστολής) ότι ο Δήμος χρωστάει τα 13 χιλιάρικα περίπου που αντιστοιχούν στις παρανόμως ως άνω εκτελεσθείσες εργασίες αλλά πως η Πυραμίδα ζητάει να πληρωθεί συνολικά 142 χιλιάδες ευρώ περίπου για ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ έργα που έχουν επιμετρηθεί ΕΙΚΟΝΙΚΑ βάσει των άνω εγγράφων Ράϊκου, ότι δηλαδή τα πιό πάνω χρήματα είναι ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ακόμη και αν ήθελε υποτεθεί ως ορθή η βάση της αγωγής περί «αδικαιολογήτου πλουτισμού» του Δήμου, δεδομένου ότι δεν νοείται αδικαιολόγητος πλουτισμός από ανυπόστατα πράγματι έργα. Άρα, στη βάση του αδικαιολόγητου πλουτισμού, η Πυραμίδα θα έπρεπε να ζητάει 13 και όχι 155 χιλιάρικα, γεγονός που σημαίνει ότι τα επιπλέον 142 χιλιάρικα που διεκδικεί συγκροτούν καραμπινάτα το ποινικό αδίκημα της απάτης (τουλάχιστον).

    Περαιτέρω, όπως προκύπτει από το πιό πάνω 25101/20 έγγραφο της Ν.Υ., ο Βασιλείου (εμμέσως πλην σαφώς) καταγγέλλει πως οι πιό πάνω διαφοροποιήσεις (τόσο στο περιεχόμενο της 2ης αγωγής όσο και στα δικαιολογητικά της έγγραφα Ράϊκου ως άνω) μεθοδεύτηκαν «για την παράκαμψη των αρχικών, επί της 1ης αγωγής, διαπιστώσεων της Τ.Υ.», όπως αυτές είχαν διατυπωθεί στο υπ’ αρ. πρωτ. 1180/15-1-2020 έγγραφό της, ήτοι σε χρόνο που ο Ράϊκος είχε παύσει πλέον να είναι αντιδήμαρχος Τ.Υ., ιδιότητα που είχε απωλέσει ήδη από 1-9-2019.


   Απότοκο της πιό πάνω εκτίμησης Βασιλείου είναι η εκτίμηση, «αν όχι η βεβαιότητα» όπως υπογραμμίζει ο ίδιος στο 25101/12-10-2020 έγγραφο της Ν.Υ., ότι η σφράγιση των διαφοροποιημένων εν λόγω εγγράφων έγινε με (υπεξαιρεθείσα προφανώς) υπηρεσιακή σφραγίδα που κατείχε και χρησιμοποιούσε ο Ράϊκος ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ, αρκετούς μήνες ΜΕΤΑ που είχε παύσει να είναι αντιδήμαρχος.

   Όπως ανέφερε ο Ζαμάνης κατά τη συζήτηση του θέματος στην Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) στις 20-10-2020, την προηγουμένη είχε δεχθεί ένα τηλεφώνημα από τον υπεύθυνο της Πυραμίδας που τον πληροφόρησε πως από τον Δήμο του έλεγαν ότι «ο Ζαμάνης είναι που δε θέλει να πληρωθείς», δηλονότι : «Εμείς θέλουμε να σε πληρώσουμε αλλά το πρόβλημα είναι ο Ζαμάνης».

    Τώρα, θα μπορούσε να πει κανείς : «Ποιός πιστεύει τι λέει η Πυραμίδα;»
   Έλα όμως που, σύμφωνα με δημοσίευμα του POST, με εισήγηση Καλαφατέλη και ψήφους των Καλαφατέλη, Τσουδερού, Κριεμάδη και Λακαφώση, η Ο.Ε. άλλαξε την εισήγηση Βασιλείου, ο οποίος εισηγήθηκε η υπόθεση να παραπεμφθεί στον Εισαγγελέα, (όπως ακριβώς είχε αποφασιστεί στην υπ’ αρ. 86/25-2-2020 ομόφωνη απόφαση της Ο.Ε. με εισήγηση Τσουδερού και ψήφους, μεταξύ άλλων, και των Τσουδερού, Κριεμάδη), και απεφάσισε ο Δήμος να περιοριστεί στην απόκρουση της αγωγής, παραπέμποντας το ποινικό σκέλος της υπόθεσης στις καλένδες, με τη δικαιολογία «αν προκύψουν ποινικές ευθύνες στο μέλλον, τότε … βλέπουμε» (!!!).
    Δηλονότι, οι πιό πάνω κύριοι και κυρία, πριν αλέκτωρ λαλήσει τρις, έσπευσαν με τις πράξεις τους να επαληθεύσουν τα πιό πάνω λεγόμενα του εκπρόσωπου της Πυραμίδας, ότι δηλαδή μεθοδεύουν το ξεπούλημα της υπόθεσης (πλην όμως τεχνηέντως, στα ύπουλα και στα μουλωχτά, για ευνοήτους λόγους).

    Σύμφωνα πάντα με το πιό πάνω δημοσίευμα (αλλά και από βάσιμες πληροφορίες), μεταξύ των πρωταγωνιστών της όλης μεθόδευσης υπήρξε ο (παριστάμενος ενεργά στη συνεδρίαση της Ο.Ε.) Παπαϊωάννου, ο γνωστός δικηγόρος εκ Κρυονερίου και προεκλογικός υπέρμαχος και εγγυητής της διαφάνειας στο Δήμο. Μετά βέβαια που αυτός ο «συλλειτουργός της δικαιοσύνης» (αυτά έλεγε και καμάρωνε για τον εαυτό του ο ίδιος) διορίστηκε με παχυλό μισθό στο Δήμο σαν σύμβουλος «επί της διαφάνειας» (έλεος και πάλι έλεος!), δεν έπαυσε να «συλλειτουργεί» με τον αρχιερέα της αδιαφάνειας και εργοδότη του Γιάννη Καλαφατέλη, διεκδικώντας επαξίως τον τίτλο του «συλλειτουργού της αδιαφάνειας».
 
   Παρεμπιπτόντως, εσείς οι υπόλοιποι προεκλογικοί εγγυητές της διαφάνειας της Δύναμης Ευθύνης (Υφαντής, Βορριάς, κλπ.) δεν πρέπει να βγείτε και να τοποθετηθείτε; Εμείς σε σας έχουμε εναποθέσει όλες μας τις ελπίδες. Ολόκληρος ο Διόνυσος κρέμεται από τα χείλη σας περιμένοντας με αγωνία. Εσείς τι περιμένετε;

    Προσέξτε εδώ καλά τι έγινε :

   Η Τεχνική Υπηρεσία και η Νομική Υπηρεσία (όχι η μειοψηφία) διαπιστώνουν και καταγγέλλουν  μεθόδευση καραμπινάτης απάτης σε βάρος του Δήμου της τάξης των 150 χιλιάδων ευρώ περίπου.

   Αρχικά, με εισήγηση Τσουδερού, η Ο.Ε. ψηφίζει ομόφωνα την παραπομπή της υπόθεσης στον Εισαγγελέα, σύμφωνα με την αντίστοιχη εισήγηση της Ν. Υ.

   Μετά, κατόπιν «ωρίμου σκέψεως» και με εισήγηση Καλαφατέλη, το σκηνικό αλλάζει και η εν λόγω παραπομπή της υπόθεσης στον Εισαγγελέα «παραπέμπεται στις καλένδες», χωρίς ουσιαστικά να έχει αλλάξει κανένα απολύτως δεδομένο της υπόθεσης.

   «Θα αποκρούσουμε την αγωγή», λένε.
   «Αν προκύψουν ποινικές ευθύνες στο μέλλον, τότε … βλέπουμε», λένε.

     Ποιά αγωγή θα αποκρούσετε, ρε λεβέντες, αφού (σύμφωνα με τα προεκτεθέντα και όπως προκύπτει από τα γεγονότα) θέλετε να πληρώσετε;

   Πως σκοπεύετε να αποκρούσετε τη συγκεκριμένη αγωγή; Όπως «αποκρούσατε» (βλέπε ξεπουλήσατε) και την άλλη, με αντίδικους τους γυμναστές, όπου δώσατε εντολή στο Βασιλείου να πάει στο δικαστήριο και να δηλώσει πως ο Δήμος αποδέχεται την αγωγή των αντιδίκων του όχι μόνο στην ουσία της αλλά και στη νομική της βάση (!!!), με συνέπεια ο τελευταίος να βγαίνει και να σας καταγγέλλει ότι, με κατάφωρα παράνομες πράξεις σας (αποφάσεις Ο.Ε.), τον εξωθείτε να παρανομήσει  και ο ίδιος, ως δικηγόρος του Δήμου;

    Θα αποκρούσετε τη συγκεκριμένη αγωγή όπως σκοπεύετε «να αποκρούσετε» τις αγωγές σε βάρος των ανθρώπων σας που είτε υπεξαίρεσαν είτε «δανείστηκαν» από τα ταμεία των Σχολικών Επιτροπών εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και «ξέχασαν» να τα επιστρέψουν;

   Θα αποκρούσετε τη συγκεκριμένη αγωγή όπως στην περίπτωση του αντιδημάρχου σας Χρήστου Παπαβασιλείου,  με τον οποίο συμβιβαστήκατε «για το καλό του Δήμου» να του χαρίσετε 15 χιλιάρικα, βαφτίζοντας ουσιαστικά τον καταπατητή της περιουσίας του Δήμου σαν ευεργέτη και δωρητή του;

   Τα περί απόκρουσης, δήθεν, της αγωγής της Πυραμίδας, χωρίς παράλληλη παραπομπή της υπόθεσης στον Εισαγγελέα, αποτελούν «προφάσεις εν αμαρτίαις». Και αυτό διότι μόνον αν διερευνηθούν και καταλογιστούν οι σχετικές ποινικές ευθύνες εξασφαλίζονται τα συμφέροντα του Δήμου, τα οποία, εκτός των άλλων, συνίστανται και σε ηθική βλάβη του νομικού προσώπου του Δήμου, δια την οποία ΩΦΕΙΛΕΙ αυτός να ζητήσει χρηματική αποζημίωση από τους ποινικά υπόλογους.

   Αλλά, ποιός να ζητήσει και από ποιόν χρηματική αποζημίωση για ηθική βλάβη; Ο Καλαφατέλης από το Ράϊκο, που τον στηρίζει συστηματικά και αδιάλειπτα στο Δημοτικό Συμβούλιο;

   Χωρίς την αναζήτηση και την απόδοση των σχετικών ποινικών ευθυνών, η διαχείριση του αστικού τμήματος της υπόθεσης είναι πολύ εύκολο να μεθοδευτεί προς όφελος των συμφερόντων της Πυραμίδας και μάλιστα «με το αζημίωτο».
   Ο νοών νοείτω που οδεύει η υπόθεση Πυραμίδα.

   Τι θα γίνει λοιπόν; Θα πάει η υπόθεση στον Εισαγγελέα ή μήπως ο  «Γιάννης κερνάει Γιάννης πίνει» θα συνεχίζει, άνετος και ωραίος, να πίνει «εις υγείαν των κορόιδων»;

   Υ.Γ. 1. Και ένα τελευταίο ερώτημα προς τους κ.κ. Τσουδερό και Κριεμάδη : Τι μεσολάβησε ανάμεσα στην 1η αγωγή και στη 2η και αρχικά εισηγηθήκατε και ψηφίσατε να πάει η υπόθεση στον Εισαγγελέα, όπως υπεδείκνυε ο Βασιλείου, ενώ τώρα ψηφίσατε να μην πάει;  Θα φιλοτιμηθείτε να δικαιολογήσετε την «κωλοτούμπα» ή μήπως και σεις, όπως είθισται να πράττει και ο αρχηγός της παράταξής σας, θα προτιμήσετε να σιωπήσετε ένοχα;
   Υ.Γ. 2. Τα ενεργά δημόσια πρόσωπα δε δικαιούνται να σιωπούν, όπως επέλεξαν να πράττουν οι πρωταγωνιστές του εν λόγω σκανδάλου. Να βγουν να μιλήσουν και να δώσουν δημοσίως εξηγήσεις, αλλοιώς να παραιτηθούν και να ιδιωτεύσουν.

-Σχετικά άρθρα:

*ΟΜΗΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗ Ο ΡΑΪΚΟΣ ΛΟΓΩ «ΠΥΡΑΜΙΔΑΣ»

Categories: DIMOTISD, FRONTPAGE

1 reply »