Ημέρα: 11 Νοεμβρίου 2020

ΣΕ ΙΣΧΥ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Με το άρθρο 55 του νέου ν.4745/2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 214/6.11.2020) τροποποιήθηκε πολλαπλώς η ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των ζώων, ιδίως στην κατεύθυνση της αυστηροποίησης των σχετικών ποινών. Αναλυτικά, επήλθαν και έχουν ξεκινήσει να ισχύουν οι κάτωθι μεταβολές: Ι] Η παρ.2 του αρ.1 του ν.1197/1981 αντικαταστάθηκε ως εξής:  «2. Όποιος κακοποιεί ζώα, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο […]