ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΈΡΧΕΤΑΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΟ LIVE STREAMING ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Το αίτημα σύσσωμης της αντιπολίτευσης για απευθείας μετάδοση των Δημοτικών Συμβουλίων φαίνεται ότι ωρίμασε και γι’ αυτό η Πρόεδρος Σοφία Κατσιγιάννη το φέρνει προς έγκριση πρώτο-πρώτο στη συνεδρίασης της ερχόμενης Τρίτης-24 Νοεμβρίου, στις 20.00, με τηλεδιάσκεψη. Η ημερήσια διάταξη αριθμεί συνολικά 11 θέματα, από τα οποία τα 5 αφορούν πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Στο Νο 3 υπάρχει επίσης εισήγηση για δέσμη μέτρων για τη στήριξη της τοπικής αγοράς που παραπαίει λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Είναι προφανές ότι αμφότερα τα θέματα μπήκαν έστω και καθυστερημένα στην ατζέντα της διοίκησης κατόπιν της πίεσης που άσκησαν οι «Ανοιχτοί  Ορίζοντες», αλλά και η «Εύπολις» τους τελευταίους μήνες.

Προ ημερήσιας διάταξης τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο θα αναγνωστεί η δήλωση ανεξαρτητοποίησης του Δημήτρη Ράϊκου, η οποία θα μονοπωλήσει πολιτικά το ενδιαφέρον της συνεδρίασης.  

Τα θέματα αναλυτικά:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για την βιντεοσκόπηση και ζωντανή αναμετάδοση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και των Επιτροπών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ 2ο: «Καθορισμός δικηγορικής αμοιβής σύμφωνα με την αριθ. 476/20 ΑΟΕ».

ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη μέτρων στήριξης της τοπικής αγοράς λόγω covid-19».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 4ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΑΞΕΚΩ».

ΘΕΜΑ 5ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΙΕΤΣΕΛ».

ΘΕΜΑ 6ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΣΙΔΕΡΗΣ Ι. ΜΙΧΑΛΗΣ».

ΘΕΜΑ 7ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Δαπάνες Επιθεώρησης και επισκευής – συντήρησης πιστοποιημένων παιδικών χαρών Δήμου Διονύσου» .

ΘΕΜΑ 8ο: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια Παροχής Υπηρεσίας Πλυσίματος -Καθαρισμού Μεταφορικών Μέσων».

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 9ο: «“Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό Έτος 2021-2022-“Προσθήκη της Ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΔΙΚΤΥΩΝ στον τομέα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ που λειτουργεί στο 1ο ΕΠΑΛ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

ΘΕΜΑ 10ο: «Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Διονύσου, σύμφωνα με το άρθρο 70 του Ν.3852/2010 “Πρόγραμμα Καλλικράτης” όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 4604/2019».

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Προσθήκη Τμημάτων της Μουσικής Σχολής Δήμου Διονύσου κατά το σχολικό έτος 2020-2021».

-Σχετικά άρθρα:

*ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΤΙΠΟΤΑ

*ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΪΚΟΣ