ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

438.910€ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ

Ποσό 438.910 ευρώ αντιστοιχεί στο Δήμο Διονύσου από την επιχορήγηση 28.190.490,00 ευρώ, τα οποία θα μοιραστούν 151 Δήμοι της χώρας, με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών.

Η εν λόγω επιχορήγηση, προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους,  (φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης)  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/31648/ΔΠΓΚ/3-08-2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών όπως ισχύει, με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Επιχορηγήσεις εποπτευόμενων φορέων του ΥΠ.ΕΣ.- Κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων».

Η απόφαση

ΩΦΙΦ46ΜΤΛ6-6ΞΘ

*Πηγή: localit.gr

-Σχετικά άρθρα:

*ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 133.227,56 € ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Categories: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ