FRONTPAGE

ΕΞΩΔΙΚΟ ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΕ ΚΩΝΣΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Εξώδικη επιστολή διαμαρτυρίας προς τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απέστειλε ο πρώην Πρόεδρος, επί θητείας Ζαμάνη, Αχιλλέας Δελαγραμμάτικας, υποστηρίζοντας ότι δεν του επέτρεψαν να συντάξει τον οικονομικό απολογισμό για την περίοδο ευθύνης του, όπως ο νόμος ορίζει. Τονίζει πως ο λογιστής κ Ιωάννου, που είχε αναλάβει τη συγκεκριμένη δουλειά κατόπιν σύμβασης, εκδιώχτηκε με διάφορες και παράνομες μεθοδεύσεις, ενώ κατηγορεί την νυν Πρόεδρο κ Κώνστα για εχθρότητα η οποία έχει προκύψει από δικαστικές υποθέσεις.

Η καταγγελία επιδόθηκε με δικαστικό επιμελητή χθες το πρωί και πρωτοκολλήθηκε στο μητρώο του Δήμου Διονύσου, έλαβαν δε γνώση όλα τα μέλη του ΔΣ, που στην απογευματινή συνεδρίαση ενέκριναν τον απολογισμό που είχε ετοιμάσει η νυν διοίκηση. Η μόνη που διαφώνησε και καταψήφισε ήταν η Ιωάννα Δακτυλίδη.

Η υπόθεση αυτή μόνο απλή δεν είναι και σίγουρα θα έχει συνέχεια, πιθανότατα και στα δικαστήρια.

ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

α. Την πρόεδρο του ΝΠΔΔ Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Διονύσου κα Κώνστα Αναστασία.

β. Όλα τα μέλη του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ  Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Διονύσου.

γ. Την (τον) Πρακτικογράφο της Σχολικής Επιτροπής Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Α. Αντιδήμαρχο Παιδείας.

Β. Γραφείο Δημάρχου.

ΘΕΜΑ : Κλείσιμο της διαχείρισης και Οικονομικός Απολογισμός Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Διονύσου Έτους 2019.

         Πληροφορήθηκα μόλις την Παρασκευή 27-11-2020 για τα δύο θέματα της ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου της Δευτέρας 30-11-2020 «Κλείσιμο της διαχείρισης της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου Οικονομικού Έτους 2019» και «Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου Οικονομικού Έτους 2019».

Γι’ αυτό σας αποστέλλω σήμερα, 30-11-2020, την παρούσα Επιστολή, Καταγγελία, Διαμαρτυρία, Δήλωση και Πρόσκληση, η οποία επιθυμώ να αναγνωστεί κατά την έναρξη της σχετικής συζήτησης εκάστου των άνω θεμάτων και να αποτελέσει αναπόσπαστο μέλος των οικείων πρακτικών, έτσι να λαμβάνει γνώση της κάθε αρμόδιος είτε και ενδιαφερόμενος.

         Όπως προκύπτει από την με αριθ. πρωτ. 633/25-10-2019 επιστολή μου, εγώ ουδέποτε παρακώλυσα το έργο οιουδήποτε αρμόδιου της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου, ως απελθών πρόεδρος αυτού του ΝΠΔΔ, ούτε βέβαια και αρνήθηκα να επιτελέσω τα σχετικά καθήκοντά μου στο ακέραιο, όπως ο νόμος ορίζει.  

         Αντίθετα, όπως προκύπτει από το με αριθ. πρωτ. 636/29-10-2019 έγγραφο της κας Κώνστα προς τα μέλη του ΝΠΔΔ που είναι πρόεδρος, δύο μόλις ημέρες μετά την δημοσίευση στη διαύγεια της απόφασης που την όριζε πρόεδρο του ΝΠΔΔ και οπωσδήποτε πριν καν παραλάβει την πιο πάνω επιστολή μου, φρόντισε να αποκόψει κάθε επαφή μου με το ΝΠΔΔ Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Διονύσου, αλλάζοντας κωδικούς στον ΕΠΑΦΟ, με συνέπεια να μη μπορεί ο λογιστής της Σχολικής Επιτροπής κ. Ιωάννου να συνεχίσει και να αποπερατώσει το έργο του, στο οποίο συμπεριλαμβανόταν και ο απολογισμός της χρονικής  περιόδου του έτους 2019 που αφορούσε τη δική μου διαχείριση, συμπεριφορά πρόδηλα εχθρική και παράνομη, δεδομένου ότι, ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΝ, ο απολογισμός που αφορά τη διαχείριση των οικονομικών από ένα πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής διενεργείται από ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΔΙΟ, ως (κατά νόμον) προς τούτο υπόλογο και πάντως  όχι από τους πολιτικούς και προσωπικούς του αντιπάλους, που προφανώς διέπονται από εχθρότητα και στερούνται του νόμω απαιτούμενου τεκμήριου της αμεροληψίας, όπως ακριβώς επιχειρείται ΠΑΡΑΝΟΜΑ στη συγκεκριμένη περίπτωση.

         Δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία υπεύθυνος για την σύνταξη του επίμαχου απολογισμού είμαι εγώ, ως οικονομικά υπόλογος, με ευθύνη της κας Κώνστα υπήρξε μεθόδευση αποξένωσης – εκδίωξης του κ. Ιωάννου, μέχρι τότε λογιστή του νομικού προσώπου που απολάμβανε της εμπιστοσύνης μου και ενεργούσε καλόπιστα και συμβατικά προς αποπεράτωση του έργου που του είχε ανατεθεί, στο οποίο συμπεριλαμβανόταν και ο Οικονομικός Απολογισμός της περιόδου έτους 2019 που αφορούσε τη δική μου διαχείριση. Κατ’ αυτό τον τρόπο, δηλαδή με την ως άνω αποξένωση – εκδίωξη του λογιστή  μου, υποκαταστάθηκα παράνομα (ουσιαστικά από την πολιτική μου αντίπαλο και προσωπική μου εχθρό κα Κώνστα), με συνέπεια την σημερινή  ΠΑΡΑΝΟΜΗ εισήγηση προς το σώμα ενός απολογισμού τον οποίο καταγγέλλω ως προϊόν δόλιας μεθόδευσης, προκειμένου να εμφανιστώ ως πλημμελώς ασκήσας (δήθεν) τα καθήκοντά μου, γεγονός το οποίο, βέβαια, ουδεμία απολύτως σχέση έχει με την πραγματικότητα.

Προς ενημέρωση του σώματος, αναφέρω ότι η κα Κώνστα διακατέχεται από σφοδρότατη εχθρότητα απέναντί μου, τόσο εξ αιτίας έγκλησης για συκοφαντική δυσφήμιση που είχα υποβάλει στις 29/11/2016 εναντίον αυτής και του κ. Στέφανου Μιχιώτη (σήμερα Γενικού Γραμματέα του Δήμου και στενού φίλου και συνεργάτη της) όσο και διότι είμαστε τοποθετημένοι σε αντίπαλες αντίδικες πλευρές σε σειρά ποινικών υποθέσεων που αφορούν τις Σχολικές Επιτροπές αλλά και γενικότερα τα  κοινά του Δήμου Διονύσου.

Είναι γνωστό σε όλους πως η κα Κώνστα είναι μάρτυρας υπεράσπισης ανθρώπων των Σχολικών Επιτροπών (ακόμη και καταδικασθείσας πρωτοδίκως προέδρου της Α΄βάθμιας Σ.Ε.) για τους οποίους εγώ είχα τοποθετηθεί (αντίθετα με την κα Κώνστα) να ελεγχθούν ποινικά και αστικά, γεγονός που, έκτοτε, με κατέστησε τον πρώτο ίσως σε προτεραιότητα στόχο από πλευράς της κας Κώνστα (αλλά και εν γένει της σημερινής Δημοτικής Αρχής).

Είναι γνωστό σε όλους επίσης ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή επιδιώκει διακαώς να με θυματοποιήσει, αφ’ ενός για λόγους αντεκδίκησης κυρίως όμως δια λόγους συμψηφισμού με τα ελλείμματα – υπεξαιρέσεις στα ταμεία των Σχολικών Επιτροπών επί θητείας δημάρχου Γιάννη Καλαφατέλη και οι οποίες διερευνώνται σήμερα δικαστικά.

Αυτοί είναι οι λόγοι της όλης προεκτεθείσης σε βάρος μου ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗΣ, για την οποία διαμαρτύρομαι έντονα και έναντι της οποίας δηλώνω ότι επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου ενώπιον πάσης αρμόδιας διοικητικής είτε και δικαστικής αρχής

          Επειδή δεν είμαι διατεθειμένος να παραδώσω την τιμή και την υπόληψή μου παίγνιο αυτών των παράνομων και κακόβουλων μεθοδεύσεων, οποθενδήποτε προερχομένων.

Επειδή  από όλα τα προεκτεθέντα καθίσταται σαφές ότι, με τις πιο πάνω μεθοδεύσεις, ΑΠΟΣΤΕΡΗΘΗΚΑ ΝΟΜΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΟΥ, ήτοι, συγκεκριμένα, αποξενώθηκα από κάθε πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία εκείνα που θα μου επέτρεπαν να ολοκληρώσω το έργο του εν θέματι οικονομικού απολογισμού.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ

Καταγγέλλω τις Εισηγήσεις των υπό συζήτηση εν θέματι υποθέσεων ως ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ (εκτός, βεβαίως, από λανθασμένες, προσχηματικές και μεθοδευμένες σε βάρος μου).

Διαμαρτύρομαι έντονα για την όλη πιο πάνω σε βάρος μου ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ και καλώ τα μέλη του Δ.Σ. της Β΄βάθμιας Σ.Ε. να απέχουν από κάθε συμμετοχή τους στη συγκεκριμένη μεθόδευση αυτή, προς το σκοπό λήψης αντίστοιχων παράνομων αποφάσεων.

Δηλώνω ότι επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου ενώπιον πάσης αρμόδιας διοικητικής είτε και δικαστικής αρχής έναντι οιουδήποτε ήθελε συμμετάσχει στην πιο πάνω παράνομη σε βάρος μου μεθόδευση.

Καλώ τους υπεύθυνους του Προεδρείου και της Γραμματείας του Δ.Σ. καθώς και την (τον) πρακτικογράφο να επιμεληθούν της καταχώρησης αυτούσιου του περιεχομένου της παρούσης στα οικεία πρακτικά, προς γνώσιν και δια τας συνεπείας παντός αρμοδίου.

Καλώ την πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της Β΄βάθμιας Σχολικής Επιτροπής να αποφασίσουν τη ματαίωση της συζήτησης των άνω θεμάτων και να μου παράσχουν ΑΜΕΣΑ πλήρη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, έτσι ώστε, εντός εύλογης χρονικής προθεσμίας και σε συνεργασία με τον λογιστή μου (ως προέδρου της Β΄βάθμιας Σ.Ε.) κ. Ιωάννου, να μπορέσω να ολοκληρώσω τον απολογισμό της περιόδου έτους 2019 που με αφορά, όπως επιβάλλει η νομιμότητα αλλά και η αμεροληψία στην άσκηση της διοίκησης. Δηλαδή, ζητώ (το αυτονόητο) να γίνει ό,τι ακριβώς έγινε και με την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή, όπου, εξ όσων είμαι σε θέση να γνωρίζω, τον αντίστοιχο οικονομικό απολογισμό της περιόδου 2019 για τον οποίο ήταν η ίδια υπόλογη, τον παρέδωσε η προηγούμενη πρόεδρός του κα Κανακάρη.

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, θέλω να δηλώσω μετ’ επιτάσεως  ότι πρόθεσή μου δεν είναι, βέβαια, να αποφύγω τον οποιοδήποτε έλεγχο σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο της από εμένα οικονομικής διαχείρισης των πόρων της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής. Αυτό που επιδιώκω είναι η νομιμότητα, δηλαδή να συντάξω και να παραδώσω ΕΓΩ τον επίμαχο οικονομικό απολογισμό και, από κει και πέρα, όσοι θέλουν, ας κάνουν όσους ελέγχους θέλουν σ’ αυτόν τον απολογισμό. Αυτό που δεν ανέχομαι είναι η παράνομη ως άνω και δια προφανείς λόγους σκοπιμότητας ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΥ στη σύνταξη του συγκεκριμένου οικονομικού απολογισμού, ουσιαστικά από την κατά τα ανωτέρω πολιτική και προσωπική μου αντίπαλο κα Αναστασία Κώνστα, η οποία, επί πλέον της άνω παράνομης υποκατάστασής μου, στερείται και του (νόμω απαιτούμενου επίσης) τεκμήριου της αμεροληψίας.  

30-11-2020

Αχιλλέας Δελαγραμμάτικας

Categories: FRONTPAGE, ΠΑΙΔΕΙΑ

1 reply »