ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

275.000€ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΣ

Κι άλλα χρήματα θα εισπράξει λίγο πριν το τέλος του χρόνου ο Δήμος Διονύσου από την 12η τακτική επιχορήγηση μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ). Το μερίδιό του (καθαρό, αφαιρουμένων των κρατήσεων) 275.280,45.  

Με την αριθμ. 84666/4.12.2020 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, κατανέμονται 106.609.166,16 ευρώ, από τους ΚΑΠ των Δήμων, ως δωδέκατη (ΙΒ’) τακτική επιχορήγηση έτους 2020 στους 332 Δήμους της Χώρας.

Τα χρήματα προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους, καθώς επίσης και λοιπών δαπανών που επιχορηγούνται με ξεχωριστές Αποφάσεις του Υπουργείου έως την έκδοση αυτών, εφόσον υπάρχει επιτακτική ανάγκη.

Μπορείτε να δείτε το ποσό που λαμβάνει κάθε Δήμος εδώ (ο Δήμος Διονύσου στη θέση Νο 39).

*Πηγή: airetos.gr

Categories: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ