ΕΡΓΑΣΙΑ

826.000‎€ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας, καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της Τρίτης. Ήταν το θέμα Νο 10 (τελευταίο) της ημερήσιας διάταξης.

Για το σκοπό αυτό θα δαπανηθούν 826.000 ευρώ (χονδρά-χονδρά) για υπερωρίες και αργίες των δημοτικών υπαλλήλων. Πιο αναλυτικά, για υπερωρίες και εξαιρέσιμες ημέρες του μόνιμου προσωπικού έχει προβλεφθεί ποσό, σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Γιάννη Τσουδερού, 418.692,37 ευρώ, ενώ προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου 407.195 ευρώ αντίστοιχα.

Η αναγκαιότητα της απόφασης δικαιολογείται από τον κ Τσουδερό από τις «αυξημένες πλέον ανάγκες σε όλους τους τομείς και τις υπηρεσίες που υπάγονται στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος», ήτοι «οι τεράστιοι όγκοι κλαδιών, απορριμμάτων και ανακύκλωσης προς αποκομιδή, η αποκομιδή απορριμμάτων και ανακύκλωσης κατά τις νυχτερινές ώρες λόγω της μειωμένης κίνησης στους δρόμους και χωρίς να παρεμποδίζεται η κυκλοφορία, η συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, η κάλυψη των διάφορων εκδηλώσεων που πραγματοποιεί ο Δήμος, έλεγχος αντλιοστασίων και δεξαμενών, αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης και καταμέτρηση υδρομετρητών».

Επίσης, για να υποστηρίζονται διοικητικά οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος με τη λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου, γραφείου κίνησης, γραμματειακή υποστήριξη, αλληλογραφία, κλπ.    

Categories: ΕΡΓΑΣΙΑ