ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Μια σημαντική εξέλιξη που ενδιαφέρει τους πολίτες του Δήμου Διονύσου. Σε συνέχεια απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με τους λογαριασμούς ύδρευσης θα υπάρξει απαλλαγή των οφειλετών από τις προσαυξήσεις χρεώσεων, που αφορούν το Β΄ και Γ΄ τετράμηνο 2019, καθώς και για το Α΄ τετράμηνο 2020, έως και τις 26/2/2021.

Categories: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ