ΕΡΓΑΣΙΑ

59 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 8ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα προχωρά ο Δήμος Διονύσου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικόΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (tm.prosopikou@dionysos.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Διονύσου, Λ. Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου 1, Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Ν.Αττικής, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κας Κυριακάκου Ελένης (τηλ.επικοινωνίας: 2132030600, 2132030627).

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής είναι  από 18/12/2020 έως 28/12/2020.

Οι 59 νεοπροσληφθέντες θα καλύψουν εποχιακές ή παροδικές ανάγκες σε ειδικότητες, όπως οδηγοί απορριμματοφόρων, ηλεκτρολόγοι,  χειριστές μηχανημάτων, υδραυλικοί, εργάτες καθαριότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε:

Categories: ΕΡΓΑΣΙΑ