DIMOTISD

«ΟΙ ΣΤΕΝΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑ ΚΑΙ ΣΙΑ»

Τις ραδιουργίες με τις οποίες ο πρώην Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Αχ.Δελαγραμμάτικας και ο λογιστής του Αλ.Ιωάννου αποστερήθηκαν το δικαίωμα να συντάξουν τον απολογισμό του 2019, ως όφειλαν, βάσει της οδηγίας του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, φωτίζει ο Δημότης Διονύσου (dimotisd.blogspot.com) με τον πλέον ξεκάθαρο και σαφή τρόπο.    

Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2020

Β΄ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑ & ΣΙΑ: ΣΤΕΝΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ

    Στις 23-1-2020, ο αρμόδιος για το Δήμο Διονύσου Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου απέστειλε στην πρόεδρο της Β΄θμιας Σχολικής Επιτροπής (Σ.Ε.) Αναστασία Κώνστα, με κοινοποίηση στο δήμαρχο Γιάννη Καλαφατέλη, το υπ’ αρ. πρωτ. 4204/23-1-2020 έγγραφό του, με θέμα την «Υποβολή απολογιστικών στοιχείων Β΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Διονύσου», που έλεγε να ειδοποιηθούν οι διατελέσαντες Πρόεδροι της Σ.Ε. προκειμένου κάθε ένας τους, «με την ιδιότητα του υπολόγου για τις πράξεις διαχείρισης που διενήργησε κατά την περίοδο που άσκησε τα καθήκοντα του Προέδρου», να επιμεληθεί των αντίστοιχων οικονομικών απολογισμών αρμοδιότητάς του.
   Το έγγραφο αυτό πρωτοκολλήθηκε αυθημερόν στη Σ.Ε. με αρ. πρωτ. 145/23-1-2020.

   Στις 10-2-2020, κοινοποιήθηκε από την Κώνστα προς τον προκάτοχό της απελθόντα πρόεδρο της Σ.Ε. Αχιλλέα Δελαγραμμάτικα η υπ’ αρ. πρωτ. Σ.Ε. 240/6-2-2020 «Εξώδικη Γνωστοποίηση» του άνω εγγράφου του Επιτρόπου, όπου τον ενημέρωνε πως «μας ζητήθηκε (από τον Επίτροπο) να σας προσκομίσουμε το εν λόγω έγγραφο προκειμένου να λάβετε γνώση και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες αρμοδιότητάς σας».
    Δηλαδή, στις 10-2-2020, η Κώνστα έστειλε με δικαστικό κλητήρα ειδοποίηση στο Δελαγραμμάτικα καλώντας τον να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες αρμοδιότητάς του προκειμένου να υποβάλει τους οικονομικούς απολογισμούς για τις χρονικές περιόδους που ετύγχανε πρόεδρος της Σ.Ε.

   Όπως προκύπτει από την «Ενημέρωση» της Κώνστα προς τα μέλη του Δ.Σ. της Σ.Ε. που διαλαμβάνεται στην υπ’ αρ. πρωτ. 46/27-2-2020 απόφαση της Σ.Ε., στις 18-2-2020, ο Αλέξανδρος Ιωάννου, ο λογιστής που ενεργούσε για λογαριασμό του Δελαγραμμάτικα προκειμένου να τελειώσει τους απολογισμούς αρμοδιότητας του τελευταίου, ζήτησε συνάντηση στο γραφείο της Σ.Ε. για να αποπερατώσει τις διαδικασίες παράδοσης του οικονομικού απολογισμού έτους 2017.
    Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 24-2-2020, οπότε ο Ιωάννου, όταν στα πλαίσια της πιό πάνω εργασίας του προσπάθησε να συνδεθεί με το λογιστικό σύστημα Έπαφος, διαπίστωσε ότι δεν είχε πλέον πρόσβαση.
   Ζήτησε να του ανοιχθούν εκ νέου κωδικοί, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει στη σύνταξη του οικονομικού απολογισμού έτους 2017, χωρίς όμως αποτέλεσμα.
   Αντ’ αυτού, το ζήτημα ήρθε κατεπειγόντως στο Δ.Σ. της Σ.Ε., που αποφάσισε τη μη χορήγηση νέων κωδικών στον Ιωάννου.
   Αυτά όλα τα πιό πάνω, επαναλαμβάνουμε, προκύπτουν από την «Ενημέρωση» της ίδιας της Κώνστα προς τα μέλη του Δ.Σ., όπως διαλαμβάνεται στην 46/2020 απόφαση της Σ.Ε.

   Δηλαδή, ενώ η Κώνστα καλούσε στις 10-2-2020 το Δελαγραμμάτικα να προχωρήσει με τους απολογισμούς αρμοδιότητάς του, όταν ο τελευταίος, μέσω του λογιστή του Ιωάννου, επιχείρησε λίγες μέρες μετά να πράξει αυτά τα οποία εκαλείτο να πράξει, διαπίστωσε ότι η ίδια αυτή η Κώνστα είχε φροντίσει να του το απαγορεύσει.

    Και, μάλιστα, όλ’ αυτά συνέβησαν με ένα τρόπο εντελώς άθλιο και χυδαίο:
   Αφού κουβάλησαν άδικα το λογιστή στα γραφεία της Σ.Ε., κοροϊδεύοντάς τον ότι θα κάνει δουλειά, στη συνέχεια «τον έφτυσαν κατάμουτρα», αποκλείοντάς τον από τον Έπαφο και στέλνοντάς τον πίσω άπρακτο.

   Πότε όμως κατάργησε η Κώνστα τους κωδικούς του Ιωάννου;
  Όπως προκύπτει από το υπ’ αρ. πρωτ. Σ.Ε. 243/5-2-2020 έγγραφο ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ Κώνστα και Έπαφου, η πρώτη αιτήθηκε από τον Έπαφο την κατάργηση των κωδικών του Ιωάννου και τη δημιουργία νέων για τον λογιστή της ιδικής της επιλογής Θεόδωρο Κατσαρό στις 30-1-2020, ενώ η απάντηση του Έπαφου περί πραγματοποίησης του αιτήματος αυτού της ήρθε στις 3-2-2020.

   Άρα, ο Ιωάννου είχε καταργηθεί ως χρήστης του συστήματος Έπαφος ήδη από της 3-2-2020 (τουλάχιστον) ενώ, ταυτόχρονα, νέα διαπιστευτήρια χρήστου είχαν αποσταλεί έκτοτε στον Κατσαρό, το λογιστή της Κώνστα.

   Δηλαδή, όταν στις 18-2-2020 ο Ιωάννου ζήτησε με τηλεφωνικό μήνυμα την προαναφερθείσα συνάντηση στα γραφεία της Σ.Ε. (που πραγματοποιήθηκε, ως άνω, στις 24-2-2020) δεν του απαντήσανε, όπως οφείλανε, να μην προσέλθει γιατί τον είχανε θέσει «εκτός» ήδη δεκαπέντε (15) ημέρες πριν, στις 3-2-2020, παρά τον κουβαλήσανε σαδιστικά από το γραφείο του στην Αθήνα μέχρι τα γραφεία της Σ.Ε. στην Άνοιξη, μόνον και μόνον προκειμένου στη συνέχεια να τον διώξουν άπρακτο με τον κατάπτυστο τρόπο που το έπραξαν (προφανώς για λόγους αντεκδίκησης, δεδομένου ότι ο Ιωάννου απέκρουσε το πόρισμα Ντερτινή και είναι μάρτυς κατηγορίας στο ποινικό της Λαμπρινής Μήλα).

   Επί πλέον, όταν η Κώνστα κοινοποιούσε στις 10-2-2020 το έγγραφο του Επιτρόπου στον Δελαγραμμάτικα, όπως της ζητούσε ο πρώτος προκειμένου ο δεύτερος να επιληφθεί των απολογισμών αρμοδιότητάς του, είχε ήδη φροντίσει η ίδια ώστε ο Δελαγραμμάτικας να μη μπορεί στην πραγματικότητα να κάνει απολύτως τίποτα, ούτε ο ίδιος ούτε ο λογιστής του (!!!).
 
    Κατ’ αυτό τον τρόπο, η Κώνστα δε «δούλευε ψιλό γαζί» μόνο τον Δελαγραμμάτικα και τον λογιστή του αλλά και τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Συγκεκριμένα, ενώ του παρουσιαζόταν να έχει εκτελέσει (και δη μέσω δικαστικού κλητήρα)  την επιθυμία του να ενημερωθούν οι πρόεδροι των Σ.Ε. προκειμένου να προχωρήσουν τους απολογισμούς αρμοδιότητάς τους, στην πράξη είχε ήδη η ίδια αποκλείσει τον Δελαγραμμάτικα από κάθε σχετική δυνατότητα.
   
   Δηλονότι : ΣΤΕΝΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ.

   Οι παπαγάλοι του καλαφατελισμού αναμασάνε μονότονα και εν χορώ πως ο Δελαγραμμάτικας «παραμένει άφαντος επί 15 περίπου μήνες», δηλαδή από το Σεπτέμβριο έτους 2019.
   Όμως, κατά τα ήδη προεκτεθέντα, μέχρι και τις 24-2-2020 (τουλάχιστον) ο Δελαγραμμάτικας ενεργούσε, μέσω του Ιωάννου, προκειμένου να τελειώσουν οι απολογισμοί αρμοδιότητάς του, ενώ στη συνέχεια του απαγορεύτηκε ως άνω κάθε σχετική δυνατότητα, κατόπιν μεθοδεύσεων του γνωστού κύκλου ανθρώπων και με εκτελεστικό όργανο την Αναστασία Κώνστα.
    Η αλήθεια είναι λοιπόν πως, αφού πρώτα οι Κώνστα & Σία εκδίωξαν «πυξ – λάξ» τον (λογιστή του) Δελαγραμμάτικα με τις προπεριγραφείσες κατάπτυστες μεθοδεύσεις, έρχονται στη συνέχεια και προπαγανδίζουν ψευδώς πως, δήθεν τάχα μου, ο τελευταίος παραμένει … «άφαντος»(;;; !!!).

   Τελειώνοντας, οφείλουμε να θυμίσουμε το γεγονός ότι, σε αντίθεση με την Κώνστα, η πρόεδρος της Α΄θμιας Σ.Ε. Αλεξάνδρα Τόκα αποδέχτηκε τον ίδιο λογιστή Αλέξανδρο Ιωάννου να συνεχίσει να εργάζεται μέχρι και πρόσφατα (τουλάχιστον, αν όχι και μέχρι σήμερα) προς αποπεράτωση των οικονομικών απολογισμών αρμοδιότητας της προκατόχου της Ευαγγελίας Κανακάρη.

   Επίσης, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι ο Επίτροπος (με το 4204/23-1-2020 έγγραφό του) ζητά τους οικονομικούς απολογισμούς της Β΄θμιας Σ.Ε. των επτά (7) τελευταίων ετών, ήτοι από το έτος 2013 έως και το έτος 2019, τίθεται το ερώτημα γιατί οι Κώνστα & Σία ξεκίνησαν από το τέλος, στοχεύοντας ειδικά στο έτος 2019, και δεν ξεκίνησαν από την αρχή, δηλαδή από το έτος 2013 και προχωρώντας στα έτη 2014, 2015, κλπ., όπως είναι το εύλογο και το αναμενόμενο.

-Σχετικά άρθρα:

*«ΠΟΙΟΣ ΑΝΟΗΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΨΕ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑ»;

Categories: DIMOTISD, FRONTPAGE