ΝΕΑ

33.047,67€ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

Με ποσό 33.047,67 ευρώ επιχορηγείται ο Δήμος Διονύσου για τη δημιουργία καταφύγιου αδέσποτων ζώων. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπόγραψαν οι  Μ. Βορίδης, Θ. Λιβάνιος, Θ. Σκυλακάκης και  δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως χθες-28η Δεκεμβρίου (Φ.Ε.Κ. Β’ 5732). Με αυτήν καθορίζονται οι Δήμοι και Σύνδεσμοι Δήμων που χρηματοδοτούνται για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής τους, καθώς και το ύψος της χρηματοδότησης για το έτος 2020.

Το αρ.1 της ΚΥΑ καθορίζει το ύψος της χρηματοδότησης σε 600.000,00 ευρώ.

Στο αρ.2 γίνεται η κατανομή της πίστωσης ως εξής:

α) Ποσοστό 19,3% για τις επιλέξιμες δαπάνες των δράσεων της βελτίωσης υφιστάμενου καταφυγίου και των ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ήτοι έως 514.345,76 €.

β) Ποσοστό 10,3% για τις επιλέξιμες δαπάνες της δράσης σίτισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ήτοι έως 85.605,34 €.

Στο αρ.3 προβλέπονται τα δικαιολογητικά, στο αρ.4 η καταβολή της χρηματοδότησης, και στο αρ.5 ορίζονται οι χρηματοδοτούμενοι Δήμοι / Σύνδεσμοι Δήμων, με το ύψος χρηματοδότησης για τον καθένα.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την ΚΥΑ εδώ

και ειδικά τον Πίνακα με τους 140 Δήμους / Συνδέσμους Δήμων και τα ποσά εδώ.

*Πηγή: airetos.gr

Categories: ΝΕΑ